cách đo độ cận tại nhà

Nhiều người nhận định rằng ham muốn đo đôi mắt cận nên cho tới chống nhà giam, cơ sở y tế hoặc cho tới hiệu nửa đường kính đôi mắt. Có những cách đo đôi mắt cận bên trên nhà nào giản dị và đơn giản và chủ yếu xác? Chúng tớ trọn vẹn rất có thể tiến hành tận nhà vì chưng những cách thức giản dị và đơn giản theo phía dẫn vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

cach tự mat can tai nha

Bạn đang xem: cách đo độ cận tại nhà

1. Bài đánh giá thị giác của mắt

1.1. Kiểm tra thị giác đôi mắt phía bên phải

Để đo thị giác của đôi mắt phía bên phải, chúng ta hãy sử dụng tay phủ đôi mắt phía trái lại, tiếp sau đó nhìn vô hình hình họa tiếp sau đây và vấn đáp chữ E đang được trở lại phía nào?

Bài đánh giá thị giác đôi mắt phải: Dùng tay phủ đôi mắt trái ngược, nhìn vô hình hình họa tiếp sau đây và cho thấy chữ E trở lại phía nào là (trên, bên dưới, nên, trái)? ? Phía bên trên, phía bên dưới, phía trái hoặc mặt mày phải? 

(Hình 1): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

>> Khuôn mặt mày nhỏ nên treo kính gì? Lưu ý gì Lúc lựa chọn kính mang lại khuôn mặt nhỏ?

(Hình 2): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 3): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 4): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

>> [Kinh nghiệm] Cách thực hiện đôi mắt kính không biến thành lù mù giản dị và đơn giản và hiệu quả

(Hình 5): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 6): Nhìn hình và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

1.2. Kiểm tra thị giác đôi mắt phía trái  

Tương tự động với những đánh giá thị giác đôi mắt nên, các bạn hãy sử dụng tay nên phủ đôi mắt nên lại. Sau tê liệt sử dụng đôi mắt trái ngược nhìn vô hình hình họa tiếp sau đây và vấn đáp chữ E đang được trở lại phía nào? Phía bên trên, phía bên dưới, phía trái hoặc mặt mày phải? 

(Hình 7): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 8): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 9): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 10): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 11): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 12): Nhìn hình tiếp sau đây và xác lập chữ E đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

2. Hướng dẫn cơ hội đánh giá đôi mắt loàn thị  

Đối với những các bạn đôi mắt bị loàn thị, hãy tiến hành cơ hội đánh giá theo phía dẫn sau:

 • Bước 1: Ngồi cơ hội screen PC khoảng chừng 1m 
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được treo kính, hãy treo cái kính của tớ lên và kiểm tra  (Bất kể loại kính đôi mắt tương hỗ thị giác nào là các bạn đang được dùng (Kính viễn, loàn hoặc kính cận)
 • Bước 3: Dùng tay phủ theo thứ tự những mặt mày đôi mắt trái ngược và nên nhằm kiểm tra
 • Bước 4: Nhìn vô hình hình họa ở cuối bài bác tiếp sau đó xác lập chừng sáng sủa tối. 

>> Cách gọi bảng đánh giá thị lực

Chi tiết cơ hội đánh giá ở phía 2 bên đôi mắt trái ngược nên như sau:

2.1. Kiểm tra loại thị đôi mắt phía bên phải

cach tự mat can tai nha

Hãy sử dụng 1 tay phủ đôi mắt trái ngược, tiếp sau đó nhìn vô hình tiếp sau đây, xác lập những đường thẳng liền mạch kể từ 1-7 sắc nét nào là đậm hoặc sắc đường nét rộng lớn hoặc không? Trả điều với hoặc ko. 

2.2. Kiểm tra loại thị đôi mắt mặt mày trái

Hãy sử dụng 1 tay phủ đôi mắt nên, tiếp sau đó nhìn vô hình tiếp sau đây, xác lập những đường thẳng liền mạch kể từ 1-7 sắc nét nào là đậm hoặc sắc đường nét rộng lớn hoặc không? Trả điều với hoặc ko.

cach tự mat can tai nha

3. Kiểm tra cường độ nhạy bén với độ sáng của mắt

Để đánh giá cường độ nhạy bén với độ sáng, chúng ta thức hiện tại theo đuổi 4 bước sau:

 • Bước 1: Mở screen PC tiếp sau đó ngồi cơ hội screen khoảng chừng 1m
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được nên dùng kính thì vẫn treo kính đôi mắt lên thông thường (cận, viễn, loạn)
 • Bước 3: Dùng 1 tay nhằm phủ một bên đôi mắt lại (Đo đôi mắt trái ngược thì phủ đôi mắt nên, đo đôi mắt nên thì phủ đôi mắt trái)  
 • Bước 4: Hình vô hình hình họa và xác lý thuyết con quay của chữ C. Sau tê liệt Lúc vô giấy tờ nhằm so sánh lại sản phẩm sau cuối. 

>> Cách tính chừng cận thị của mắt

3.1. Đo chừng nhạy bén với độ sáng của đôi mắt nên

Dùng 1 tay phủ đôi mắt trái ngược, tiếp sau đó nhìn hình phía bên dưới xác lý thuyết con quay của chữ C (Hướng lên bên trên, xuống bên dưới, phía trái hoặc mặt mày phải)?

(Hình 1) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 2) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 3) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 4) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 5) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 6) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 7) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 8) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 9) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 10) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

3.2. Đo chừng nhạy bén với độ sáng của đôi mắt trái

Dùng 1 tay phủ đôi mắt nên, tiếp sau đó nhìn hình phía bên dưới xác lý thuyết con quay của chữ C (Hướng lên bên trên, xuống bên dưới, phía trái hoặc mặt mày phải)?

(Hình 11) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 12) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

Xem thêm: khối c có những ngành nào

cach tự mat can tai nha

(Hình 13) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 14) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 15) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 16) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 17) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 18) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 19) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

(Hình 20) Chữ C vô hình đang được trở lại phía nào?

cach tự mat can tai nha

4. Kiểm tra cường độ nhìn ngay sát (viễn thị loại I)  

Để đánh giá cường độ nhìn ngay sát hoặc thường hay gọi là viễn thị loại 1 tận nhà, tất cả chúng ta tiếp tục tiến hành theo đuổi 3 bước:

 • Bước 1: Mở screen PC, tiếp sau đó ngồi rời ra screen 40cm
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được dùng kính, hãy nối tiếp treo cái kính các bạn đang được dùng (đó rất có thể là kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vô hình hình họa và ghi lại đáp án ở cuối.

cach tự mat can tai nha

Nhìn vô hình hình họa coi những ấn định coi bản thân với gọi được toàn cỗ nội dung kể từ to tát cho tới nhỏ ko.

>> Cận nặng trĩu với bị thong manh không?

5. Kiểm tra cường độ nhìn ngay sát (viễn thị loại II) 

Các các bạn tiến hành quá trình đánh giá viễn thị loại 2 tương tự động với 3 bước đo viễn thị loại 1:

 • Bước 1: Mở screen PC, tiếp sau đó ngồi rời ra screen 40cm
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được dùng kính, hãy nối tiếp treo cái kính các bạn đang được dùng ( tê liệt rất có thể là kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vô hình hình họa và ghi lại đáp án ở cuối. 
 • Bây giờ các bạn hãy nhìn hình hình họa và thấy hình trụ tối/ đậm màu sắc rộng lớn bên trên hình nào?

(a) Hình nền màu sắc đỏ

(b) Hình nền màu sắc xanh

(c) Giống nhau, không tồn tại hình trụ nào là tối/ đậm màu sắc hơn

cach tự mat can tai nha

6. Kiểm tra thị giác với những người bị thong manh màu 

Hướng dẫn cơ hội đo đôi mắt, đánh giá chừng thong manh màu  với 3 bước:

 • Bước 1: Mở screen PC, tiếp sau đó ngồi rời ra screen 40cm
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được dùng kính, hãy nối tiếp treo cái kính các bạn đang được dùng ( tê liệt rất có thể là kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vô hình hình họa và ghi lại đáp án ở cuối.

(Hình 1) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

(Hình 2) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

(Hình 3) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

(Hình 4) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

(Hình 5) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

(Hình 6) Quý Khách bắt gặp số bao nhiêu vô hình? Nếu ko bắt gặp số thì hoặc ghi lại O

cach tự mat can tai nha

7. Bài đánh giá cường độ tha hóa điểm vàng - AMD 

Cách thực hiện:

 • Bước 1: Mở screen PC, tiếp sau đó ngồi rời ra screen 40cm
 • Bước 2: Nếu các bạn đang được dùng kính, hãy nối tiếp treo cái kính các bạn đang được dùng ( tê liệt rất có thể là kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vô hình hình họa và ghi lại đáp án ở cuối.

cach tự mat can tai nha

7.1. Cách đo đôi mắt nên

Dùng 1 tay phủ kín đôi mắt phía trái, tiếp sau đó nhìn vô điểm ở trung tâm của hình vuông vắn và xác lập với loại nào là bị méo hoặc không? 

7.2. Cách đo đôi mắt trái

Dùng 1 tay phủ kín đôi mắt phía bên phải, tiếp sau đó nhìn vô điểm ở trung tâm của hình vuông vắn và xác lập với loại nào là bị méo hoặc không? 

8. Kết trái ngược đánh giá năng lượng mắt  bên trên nhà

8.1. Kết trái ngược đánh giá thị lực

Đáp án đo đôi mắt phải: 

 • Hình 1 con quay lên phía trên; 
 • Hình 2 con quay xuống vùng dưới dưới; 
 • Hình 3 con quay ngược lên trên; 
 • Hình 4 con quay xuôi xuống dưới; 
 • Hình 5 – con quay lên phía trên; 
 • Hình 6 – con quay lịch sự phía mặt mày trái

Đáp án đo đôi mắt trái: 

 • Hình 7 – con quay lịch sự phía mặt mày phải; 
 • Hình 8 – con quay xuống vùng dưới dưới; 
 • Hình 9 – con quay ngược lên trên; 
 • Hình 10 – con quay lịch sự phía mặt mày phải; 
 • Hình 11 – con quay xuôi xuống dưới;
 • Hình 12 – con quay ngược lên bên trên.

Nếu sản phẩm đo 2 đôi mắt của khách hàng trùng với đáp án thì Kết luận thị giác của khách hàng rất tuyệt. Nếu sản phẩm sai đối với đáp án thì đôi mắt đang xuất hiện yếu tố, chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe và để được chẩn đoán hiện tượng rõ ràng.

Trong Lúc nhìn, nếu như bạn thấy đôi mắt không được rõ thì rất có thể là vì đôi mắt bị mỏi, thô hoặc tự tác động của độ sáng xanh rớt hoặc giắt một số trong những tình hình bệnh lý về đôi mắt như sau phẫu thuật lasik, hậu sinh nở hoặc rối loàn tự động miễn.

8.2. Kết trái ngược đo đôi mắt loàn thị

 • Nếu đáp án của khách hàng là ko - Mắt đang được bình thường
 • Nếu một trong 2 đôi mắt thấy sắc nét đậm hơn thế thì các bạn tiếp tục giắt triệu chứng loàn thị, hãy chuồn đánh giá nhằm chẩn đoán cường độ loàn của đôi mắt.

8.3. Kết trái ngược đo cường độ nhạy bén với độ sáng của đôi mắt  

Kết trái ngược đo đôi mắt phải

 • Hình 1 – Quay lên phía trên
 • Hình 2 – con quay xuống vùng dưới dưới
 • Hình 3 – Quay lên phía trên
 • Hình 4 – con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 5 – con quay xuống vùng dưới dưới
 • Hình 6 – con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 7 – con quay xuống vùng dưới dưới
 • Hình 8  con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 9 – con quay xuống vùng dưới dưới
 • Hình 10 – con quay lịch sự phía mặt mày phải

Kết trái ngược đo đôi mắt trái

 • Hình 11 - con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 12 - Quay lên phía trên
 • Hình 13 - con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 14 - con quay lịch sự phía mặt mày phải
 • Hình 15 - Quay lên phía trên
 • Hình 16 - con quay lịch sự phía mặt mày phải
 • Hình 17 - Quay lên phía trên
 • Hình 18 - con quay lịch sự phía mặt mày trái
 • Hình 19 -  Quay lên phía trên
 • Hình trăng tròn - con quay lịch sự phía mặt mày trái

- Nếu vấn đáp chính không còn => Mức chừng nhạy bén với độ sáng kha khá đảm bảo chất lượng. 

- Nếu sản phẩm của một trong 2 đôi mắt sau, minh chứng đôi mắt các bạn đang xuất hiện yếu tố, rất cần được đi kiểm tra sức khỏe nhằm đánh giá cụ thể

8.4. Kết trái ngược đánh giá viễn thị loại I

 • Nếu độc giả đúng mực được loại chữ sau cuối thì tầm nhìn của khách hàng rất tuyệt.
 • Nếu các bạn thấy trở ngại Lúc gọi chữ thì nên nhanh gọn bắt gặp chưng sĩ và để được đánh giá đúng mực.

8.5. Kết trái ngược đánh giá viễn thị loại II  

 • Nếu các bạn thấy những hình trụ vô hình có tính đậm như nhau thì đôi mắt các bạn đang được rất tuyệt hoặc lựa chọn loại kính thích hợp.
 • Nếu hình hình họa các bạn thấy với hình trụ đậm rộng lớn ở một trong 2 hình thì rất có thể các bạn đã biết thành viễn và rất cần được chưng sĩ kiểm soát và điều chỉnh kịp lúc.

8.6. Kết trái ngược đo hiện tượng đôi mắt thong manh màu sắc hoặc bị thiếu hụt màu 

 • Hình 1: Đáp án là số 12
 • Hình 2: Đáp án là 29. Người bị triệu chứng thong manh màu sắc phần rộng lớn tiếp tục nhìn rời khỏi số 70 hoặc ko thấy số nào
 • Hình 3: Đáp án là số 15. Người giắt triệu chứng thong manh màu sắc tiếp tục thấy rời khỏi số 17 hoặc ko thấy số 
 • Hình 4: Đáp án là 97. Người bị triệu chứng thong manh màu sắc thông thường sẽ không còn bắt gặp số nào
 • Hình 5: Đáp án là 16. Người bị triệu chứng thong manh màu sắc thông thường sẽ không còn bắt gặp số nào
 • Hình 6: Người thông thường sẽ không còn nhìn rời khỏi số lượng rõ ràng, người thong manh màu sắc tiếp tục nhìn rời khỏi số 5

8.7. Kết trái ngược đánh giá hiện tượng thoái hoá điểm vàng - AMD

Người thông thường tiếp tục thấy hình hình họa trọn vẹn không tồn tại sự biến dị. Nếu các bạn thấy hình vuông vắn bị biến dị thì rất có thể các bạn đã biết thành tha hóa điểm vàng tự tuổi thọ - AMD và cần được chuồn đánh giá và để được trị liệu kịp lúc. 

9. Hướng dẫn phương pháp tính chừng cận của đôi mắt ngay lập tức bên trên nhà

cach tự mat can tai nha

9.1. Các khí cụ cần thiết sẵn sàng nhằm đo chừng cận 

 • 1 Bảng đo thị lực
 • 1 Thước tiếp tục phân chia đơn vị chức năng (cm)
 • 1 thừng cước hoặc sợi chỉ white với chiều nhiều năm khoảng chừng kể từ 105 - 110 cm
 • 2 cái cây bút được màu mực không giống nhau
 • 1 bìa cứng với in chữ ghi chép ko vết size 14 theo đuổi phông chữ Times New Roman in đậm.

Lưu ý: Để việc đo đôi mắt được ra mắt tiện nghi, tốt nhất có thể nên với 2 người nằm trong tiến hành. 

9.2. Tiến hành tiến hành quá trình đo chừng cận mang lại mắt

Khi đo, 1 người tiếp tục tiến hành những thao tác đo, người sót lại tiếp tục sử dụng 1 tay nhằm căng thừng, tay sót lại cố gắng bìa giấy tờ dịch rời từ từ kể từ sát mắt  cho tới sợi thừng nhằm đo điểm rất rất viễn và rất rất cận. Lưu ý, nếu như bạn đo đôi mắt nên, hãy sử dụng tay phủ đôi mắt trái ngược và ngược lại.

Trong Lúc dịch rời bìa giấy tờ, người được đo hãy tham khảo to tát chữ trong giấy tờ và tạm dừng ở điểm ko rất rõ nét chữ. Sau tê liệt sử dụng cây bút ghi lại lại.

Bạn hãy nghỉ dưỡng, nhằm đôi mắt và ý thức thư giãn và giải trí khoảng chừng 3 phút tiếp sau đó nối tiếp đo đôi mắt sót lại. Các tiến hành như bên trên và sử dụng cây bút màu sắc mực không giống ghi lại nhằm phân biệt.

Công thức tính chừng cận thị của mắt 

Độ cận = 100/ khoảng cách (cm)

Ví dụ: Khoảng quan điểm rõ ràng là 30 centimet, thì chừng cận = 100/30 = 3,3 chừng.

Lưu ý: Trong quy trình đo đôi mắt, cần thiết đáp ứng đứng ở điểm với đầy đủ độ sáng và tốt nhất có thể nên tiến hành vô buổi ngày. Hình như, bạn cũng có thể dùng Smartphone, PC đặt tại cơ hội đôi mắt khoảng chừng 3,5m nhằm xác lập tầm nhìn của tớ thay cho thay đổi như nào là kể từ Lúc đo đôi mắt chuyến cuối.

10. Một số yếu tố cần thiết cảnh báo Lúc đo chừng cận bên trên nhà

Nhiều người nhận định rằng việc đo đôi mắt cận thị tận nhà rất rất nhanh gọn và giản dị và đơn giản. Tuy nhiên, với những share bên trên trên đây tất cả chúng ta rất có thể thấy việc đo đôi mắt tận nhà tổn thất thật nhiều thời hạn và sức lực lao động. 

Xem thêm: có nên đeo đai nịt bụng khi ngủ

Bên cạnh tê liệt, sản phẩm đo lại ko trọn vẹn đúng mực 100%, nếu như vạc hiện tại phi lý các bạn vẫn nên cho tới bắt gặp chưng sĩ chuyên điều trị nhằm tương hỗ chẩn đoán và trị liệu.

Do tê liệt, nhằm đáp ứng sản phẩm đo đôi mắt được đúng mực vô cùng, các bạn hãy cho tới cơ sở y tế hoặc những hạ tầng đo đôi mắt đáng tin tưởng và để được những chưng sĩ hoặc nhân viên đo đôi mắt nhiều tay nghề tương hỗ.

Bài ghi chép bên trên trên đây share cơ hội đo đôi mắt cận tận nhà hiệu suất cao cũng giống như những cảnh báo nên biết. Mắt kính Shady kỳ vọng nội dung bài viết cung ứng vấn đề hữu ích cho tới độc giả.