chuyển phát nhanh bưu điện

Là cty cung cấp nhanh thư, tư liệu, cống phẩm, sản phẩm & hàng hóa kể từ người gửi cho tới người nhận thân thuộc nước Việt Nam nội địa và những nước bên trên toàn cầu vô phạm vi Liên minh Bưu chủ yếu Thế giới (UPU) và Thương Hội EMS theo đuổi tiêu chí thời hạn được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu năng lượng điện công phụ thân trước. Chi tiết xin xỏ tìm hiểu thêm bên trên website: www.ems.com.vn

Bạn đang xem: chuyển phát nhanh bưu điện

Phạm vi cung cấp

Toàn quốc và trên 100 vương quốc và vùng cương vực từng toàn cầu theo đuổi văn bản thoả thuận thân thuộc Công ty và Bưu chủ yếu những nước nằm trong Liên minh Bưu chủ yếu Thế giới (UPU) hoặc những đối tác chiến lược không giống.

Khối lượng, kích thước

Khối lượng:
- Khối lượng bưu gửi EMS thông thường: Tối nhiều 31,5kg/bưu gửi.
- Đối với bưu gửi là sản phẩm vẹn toàn khối ko thể tách tách, vận fake bởi vì đường đi bộ được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên nên đáp ứng số lượng giới hạn về độ cao thấp theo đuổi quy toan.
- Đối với bưu gửi là sản phẩm nhẹ nhàng (hàng đem lượng thực tiễn nhỏ rộng lớn lượng qui đổi), lượng tính cước ko địa thế căn cứ vô lượng thực tiễn tuy nhiên địa thế căn cứ vô lượng qui thay đổi theo đuổi phương pháp tính như sau: Khối lượng qui thay đổi (kg) = Chiều lâu năm x Chiều rộng lớn x Chiều cao (cm) / 6000
- Đối với bưu gửi quốc tế: Thực hiện tại theo đuổi thông tin của Công ty Cổ phần Chuyển phân phát thời gian nhanh Bưu năng lượng điện so với từng nước.
Kích thước:
- Kích thước tối thiểu:
+ Ít nhất một phía bưu gửi đem độ cao thấp rất to lớn rộng lớn 90mm x 140mm với sai số 2 milimet.
+ Nếu cuộn tròn: Chiều lâu năm bưu gửi nằm trong nhì chuyến 2 lần bán kính ít nhất 170 milimet và độ cao thấp chiều lớn số 1 rất to lớn rộng lớn 100mm.
- Kích thước tối đa: Bất kỳ chiều nào là của bưu gửi ko vượt lên trước vượt 1500mm và tổng chiều lâu năm cùng theo với chu vi lớn số 1 (không đo theo hướng lâu năm tiếp tục đo) ko vượt lên trước vượt 3000mm.
- Bưu gửi đem độ cao thấp to hơn đối với độ cao thấp thường thì được gọi là bưu gửi kềnh càng và đem quy toan riêng biệt tùy theo từng điểm nhận, điểm phân phát và ĐK phương tiện đi lại vận fake.
- Đối với bưu gửi quốc tế: Kích thước thường thì so với bưu gửi EMS là ngẫu nhiên chiều nào là của bưu gửi cũng ko vượt lên trước vượt 1,5m và tổng chiều lâu năm cùng theo với chu vi lớn số 1 (không đo theo hướng lâu năm tiếp tục đo) ko vượt lên trước vượt 3m.

Cước phí

Tùy theo đuổi từng cty sẽ sở hữu bảng cước giá bán không giống nhau tất nhiên phí cty của những cty thêm vào đó.
Bảng cước cty cung cấp nhanh EMS vô nước
Bảng cước cty cung cấp nhanh EMS quốc tế

Thương Mại & Dịch Vụ nằm trong thêm

1. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát tận tay”: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi đòi hỏi phân phát đến tới tận tay cho tất cả những người nhận đem chúng ta thương hiệu địa điểm ghi bên trên bưu gửi. Không đồng ý dùng cty phân phát tận chỗ trong số tình huống người nhận là những đồng chí Lãnh đạo cung cấp cao của Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể, những tổ chức triển khai công ty, những địa đơn giản ngôi trường học tập.
2. Thương Mại & Dịch Vụ “Khai giá”: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi rất có thể dùng tăng Khi ký gửi bưu gửi, bằng phương pháp kê khai độ quý hiếm nội dung sản phẩm gửi. Trong tình huống bưu gửi bị thất lạc đuối, suy suyển người tiêu dùng cty được bồi thông thường theo đuổi độ quý hiếm bưu gửi.
3. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát ngoài giờ hành chính”: là một trong những loại dịch vụ người gửi đòi hỏi phân phát bưu gửi trong vòng thời hạn kể từ 17h00 cho tới trước 21h00 mỗi ngày, trừ những ngày lễ nghỉ Tết theo đuổi quy toan.
4. Thương Mại & Dịch Vụ phân phát sản phẩm thu chi phí COD: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi rất có thể dùng kèm cặp với cty EMS nhằm uỷ thác mang lại công ty cung ứng cty thu hộ một lượng tiền của những người nhận Khi phân phát bưu gửi (hàng hoá) và fake trả khoản chi phí cơ cho tất cả những người gửi.
5. Thương Mại & Dịch Vụ “Báo phát”: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi đòi hỏi được cung ứng dẫn chứng phân phát bưu gửi đem chữ ký người nhận.
6. Thương Mại & Dịch Vụ “Phát đồng kiểm”: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi đòi hỏi Bưu năng lượng điện tiến hành đồng kiểm con số thành phầm vô bưu gửi Khi nhận gửi và Khi phân phát bên trên Bưu năng lượng điện địa thế căn cứ theo đuổi biên bạn dạng kí thác nhận tự người gửi cung ứng.
7. Thương Mại & Dịch Vụ EMS_VUN: là một trong những loại dịch vụ đáp ứng đáng tin cậy, giới hạn khủng hoảng rủi ro cho những sản phẩm nhạy bén vận chuyển sang đàng Hàng ko. Hàng ko tiếp tục hóa học xếp toàn cỗ những sản phẩm nhạy bén vô container đem niêm phong và sắp xếp đáp ứng riêng biệt vô toàn cỗ quy trình vận fake kể từ bước đặt điều điểm, tiêu thụ sản phẩm bên trên trường bay chuồn, hóa học xếp và trả sản phẩm bên trên trường bay cho tới. Hàng VUN (hàng nhạy cảm cảm) bao hàm những loại sản phẩm sau: Máy tự sướng, Ϲɑmerɑ phim, PC cầm tay, những phương tiện đi lại tương hỗ cá thể, điện thoại cảm ứng thông minh địa hình, sản phẩm năng lượng điện tử và những loại sản phẩm hoá có mức giá trị cao không giống.
8. Thương Mại & Dịch Vụ Rút bưu gửi: là một trong những loại dịch vụ người gửi rất có thể rút bưu gửi bên trên bưu viên gốc nếu mà thời hạn kể từ khi nhận gửi cho tới thời khắc người sử dụng kiến nghị rút bưu gửi ko vượt lên trước tiêu chí thời hạn toàn trình.
9. Thương Mại & Dịch Vụ Thay thay đổi chúng ta thương hiệu địa điểm người nhận: là một trong những loại dịch vụ người gửi đem thay cho thay đổi chúng ta thương hiệu, địa điểm người nhận bưu gửi bên trên bưu viên gốc nếu mà thời hạn kể từ khi nhận gửi cho tới thời khắc người sử dụng kiến nghị thay cho thay đổi chúng ta thương hiệu, địa điểm người nhận ko vượt lên trước vượt tiêu chí thời hạn toàn trình.
10. Thương Mại & Dịch Vụ nhận bên trên địa chỉ: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi đòi hỏi công ty cung ứng cty cho tới nhận bưu gửi bên trên vị trí tự người gửi kiến nghị và nên trả một lượng tiền cước theo đuổi quy toan.
11. Thương Mại & Dịch Vụ Thu cước ở người nhận (EMSC): là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người nhận ký thích hợp đồng với bưu năng lượng điện nhằm đáp ứng thanh toán giao dịch toàn cỗ cước phí so với bưu gửi EMS gửi cho tới người nhận.
12.  Dịch vụ người nhận trả chi phí (EMS PPA): là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên người gửi ký thích hợp đồng với bưu năng lượng điện nhằm chỉ định và hướng dẫn mang lại bưu năng lượng điện thu toàn cỗ cước phí kể từ người nhận Khi phân phát bưu gửi.
Dịch vụ EMS lô:là cty đồng ý, khai quật, vận fake và phân phát một lô sản phẩm theo đuổi cty EMS bao hàm những bưu gửi được gửi cho tới một người nhận bên trên một địa điểm vô một chuyến gửi.

Quy toan về năng khiếu nại, bồi thường

1. Thời hiệu năng khiếu nại:
1.1. Đối với bưu gửi EMS vô nước:
a. Sáu (06) mon Tính từ lúc ngày kết đôn đốc thời hạn toàn trình của bưu gửi so với năng khiếu nại về sự việc thất lạc bưu gửi, fake phân phát bưu gửi chậm rì rì đối với thời hạn toàn trình tiếp tục công bố; tình huống thời hạn toàn trình của cty không được công phụ thân thì thời hiệu này được xem từ thời điểm ngày bưu gửi được đồng ý.
b. Một (01) mon Tính từ lúc ngày bưu gửi được phân phát cho tất cả những người nhận so với năng khiếu nại về sự việc bưu gửi bị suy suyển, hỏng lỗi, về giá bán cước và những nội dung không giống đem tương quan thẳng cho tới bưu gửi
1.2. Đối với Bưu gửi EMS quốc tế:
a. Sáu (06) mon Tính từ lúc ngày kết đôn đốc thời hạn toàn trình của bưu gửi so với năng khiếu nại về sự việc thất lạc bưu gửi, fake phân phát bưu gửi chậm rì rì đối với thời hạn toàn trình tiếp tục công phụ thân.
b. Một (01) mon Tính từ lúc ngày bưu gửi được phân phát cho tất cả những người nhận so với năng khiếu nại về sự việc bưu gửi bị suy suyển, hỏng lỗi, về giá bán cước và những nội dung không giống đem liên quan
2. Mức bồi thường:
2.1. Đối với bưu gửi EMS vô nước:
- Trường thích hợp bưu gửi phân phát chậm rì rì đối với thời hạn toàn trình: Hoàn lại cước tiếp tục thu Khi đồng ý bưu gửi.
- Trường thích hợp bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn:  Mức bồi thông thường bởi vì 04 chuyến nút cước tiếp tục thu Khi đồng ý, ít nhất 200.000 đồng. Riêng so với những bưu gửi đem nội dung là tư liệu quánh biệt: (hồ sơ thầu, vé máy cất cánh, hộ chiếu, tuột gốc hộ khẩu, bởi vì gốc đại học), bồi thông thường ngân sách tái hiện lại sách vở, tối nhiều một triệu đồng.
- Trường thích hợp bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi một phần: Mức bồi thông thường tối nhiều cho từng bưu gửi như sau:Số chi phí bồi thường: (tỷ lệ % lượng bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi một phần) x (mức bồi thông thường tối nhiều vô tình huống bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn).
Trong đó: Tỉ lệ % lượng bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi 1 phần được xác lập địa thế căn cứ vô biên bạn dạng lập đem xác nhận của những người gửi hoặc người nhận.
- Trường thích hợp bưu gửi bị fake trả sai tự lỗi của Bưu điện:  Miễn cước fake trả và bồi thông thường cước tiếp tục thu Khi đồng ý bưu gửi.
- Đối với bưu gửi của người sử dụng rộng lớn đem nội dung là sản phẩm & hàng hóa bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn: Mức bồi thông thường tiếp tục địa thế căn cứ theo đuổi thỏa thuận hợp tác so với từng tình huống ví dụ.
* Điều khiếu nại bồi thường:
- Đối với bưu gửi đem nội dung là tư liệu đặc trưng bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn:
+ Người gửi nên cung ứng những sách vở quan trọng, minh chứng ngân sách tái hiện lại sách vở (phiếu thu, biên nhận, hóa đơn).
+ Người gửi kê khai rõ rệt nội dung bưu gửi bên trên phiếu gửi E1, tình huống ko kê khai nội dung, tiến hành bồi thông thường theo đuổi như bưu gửi đem nội dung là tư liệu thường thì.
- Bưu gửi của Khách sản phẩm rộng lớn đem nội dung là sản phẩm & hàng hóa bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn:
+ Người gửi nên cung ứng những sách vở minh chứng độ quý hiếm bưu gửi (hóa đơn, phiếu xuất kho, biên nhận..).
+ Người gửi nên kê khai cụ thể nội dung, độ quý hiếm bưu gửi ngay trong lúc ký gửi, tình huống người gửi ko kê khai cụ thể, nút bồi thông thường tiếp tục địa thế căn cứ theo đuổi quy toan bên trên mục 2 phần I.
2.2. Đối với bưu gửi EMS quốc tế:
- Được quy toan bên trên bảng cước cty EMS.
- Trường thích hợp bưu gửi phân phát chậm rì rì đối với thời hạn toàn trình: Hoàn lại cước tiếp tục thu Khi đồng ý bưu gửi.
- Trường thích hợp bị thất lạc, hỏng sợ hãi một phần:

Trọng lượng

Bưu gửi EMS là tài liệu

Bưu gửi EMS là sản phẩm hóa

Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được xem bởi vì 500gr

200.000VNĐ

200.000 VNĐ

- Trường thích hợp bưu gửi bị thất lạc, hỏng sợ hãi trả toàn: Hoàn lại cước tiếp tục thu Khi đồng ý cùng theo với số chi phí bồi thông thường theo đuổi nấc trọng lượng thực tiễn gửi theo đuổi nút tối nhiều cho từng bưu gửi EMS như sau:

Trọng lượng

Bưu gửi EMS là tài liệu

Bưu gửi EMS là sản phẩm hóa

Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được xem bởi vì 500gr

200.000VNĐ

200.000 VNĐ

Tối thiểu cho từng bưu gửi

1.000.000 VNĐ

1.000.000 VNĐ

Tối nhiều cho từng bưu gửi

4.300.000 VNĐ

- Trường thích hợp bưu gửi bị fake trả sai tự lỗi của Bưu điện: miễn cước fake trả và bồi thông thường cước tiếp tục thu Khi đồng ý bưu gửi.

Thương Mại & Dịch Vụ quánh biệt

1. EMS VISA: là một trong những loại dịch vụ người sử dụng bên trên cả nước xin xỏ cung cấp VISA tiếp tục gửi làm hồ sơ xin xỏ cung cấp VISA qua chuyện cty cung cấp nhanh EMS cho tới Đại sứ quán/Lãnh sự quán. Sau Khi đem thành phẩm, Bưu năng lượng điện tiếp tục fake trả VISA cho tới người sử dụng bởi vì cty EMS.
2. EMS làm hồ sơ và hộ chiếu nước ngoài kí thác công vụ: là một trong những loại dịch vụ người sử dụng bên trên cả nước tiếp tục gửi làm hồ sơ xin xỏ cung cấp hộ chiếu nước ngoài kí thác, công vụ qua chuyện cty cung cấp nhanh EMS cho tới Cục Lãnh sự bên trên Hà nội và Sở nước ngoài vụ TP Sài Gòn. Sau Khi đem thành phẩm, Bưu năng lượng điện tiếp tục fake trả hộ chiếu cho tới người sử dụng bởi vì cty EMS.
3. EMS làm hồ sơ xét tuyển chọn (HSXT): là một trong những loại dịch vụ fake phân phát HSXT của những sỹ tử toàn bộ đem kèm cặp báo phân phát ghi số và cty thu hộ được ưu tiên xử lý bên trên toàn bộ những mạng khai quật, vận fake và phân phát trả.
4. Thương Mại & Dịch Vụ phân phát hỏa tốc: là một trong những loại dịch vụ cung cấp nhanh bưu gửi theo đuổi một hành trình dài riêng biệt. Bưu gửi tiếp tục phân phát cho tới người nhận sau 02h00’ kể từ thời điểm cho tới bưu viên khai quật trung tâm tỉnh/thành phố.
5. Thương Mại & Dịch Vụ phân phát trước 09h00: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên bưu gửi được tổ chức triển khai khai quật và fake phân phát nằm trong hành trình dài với những bưu gửi EMS thường thì. Tuy nhiên sẽ tiến hành ưu tiên bố trí nhằm phân phát cho tới người nhận trong vòng thời hạn trước 09 giờ.
6. Thương Mại & Dịch Vụ phân phát vô ngày: là một trong những loại dịch vụ tuy nhiên bưu gửi được ưu tiên nhận gửi, fake phân phát cho tới người nhận trong thời gian ngày.
7. Thương Mại & Dịch Vụ EMS Next Day Delivery (EMS NDD): là một trong những loại dịch vụ fake phân phát bưu gửi EMS vào trong ngày ngày sau (Sau ngày chấp nhận) thân thuộc nước Việt Nam và Đài Loan, Nước Hàn.
8. Thương Mại & Dịch Vụ EMS thỏa thuận:
- Là cty có mức giá cước kinh tế tài chính với tiêu chí thời hạn toàn trình thêm vào đó 02 ngày đối với cty EMS thông thường
- Thương Mại & Dịch Vụ EMS thỏa thuận hợp tác vận dụng với bưu gửi fake phân phát cận vùng và cơ hội vùng, ko vận dụng với bưu gửi fake phân phát nội vùng, nội tỉnh.
- Quy toan về kích thước:
Kích thước chiều lâu năm x chiều rộng lớn x độ cao của 01 bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối nhiều 180 x 52 x 52 centimet.
- Quy toan về khối lượng:
Quy toan về lượng bưu kiến nghị và gửi đơn lẻ:
- Khối lượng bưu gửi EMS thỏa thuận: Tối nhiều 31,5kg/bưu gửi (không quy toan lượng tối thiểu)
- Đối với bưu gửi là sản phẩm vẹn toàn khối ko thể tách tách, được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên nên đáp ứng số lượng giới hạn về độ cao thấp theo đuổi quy toan.
Quy toan về lượng bưu gửi theo đuổi lô:
- Số lượng bưu gửi ít nhất bên trên 01 lô: 02 bưu gửi
- Khối lượng từng bưu gửi vô lô:
+ Khối lượng tối thiểu: 02kg/bưu gửi
+ Khối lượng tối đa: 31,5kg/bưu gửi. Đối với bưu gửi là sản phẩm vẹn toàn khối ko thể tách tách, được trao gửi tối nhiều cho tới 50kg, tuy nhiên nên đáp ứng số lượng giới hạn về độ cao thấp theo đuổi quy toan.
- Giới hạn tối nhiều lượng lô hàng: 500kg/lô.

Thủ tục xuất khẩu

Các loại sản phẩm & hàng hóa cấm gửi, gửi đem ĐK và giấy tờ quy tắc xuất khẩu (tuân theo đuổi quy toan của những phòng ban chuyên nghiệp ngành nước Việt Nam và những phòng ban chuyên nghiệp ngành bên trên nước nhận)
a. Quy toan sản phẩm cấm gửi cho tới những nước theo đuổi qui toan của Việt Nam
- Các hóa học quái túy và kích thích thần kinh
- Vũ khí đạn dược, trang tranh bị chuyên môn quân sự
- Các loại văn hóa truyền thống phẩm gò trụy, phản động; ấn phẩm, tư liệu nhằm mục tiêu tiêu hủy trật tựcông cộng
- Vật hoặc hóa học dễ dàng nổ, dễ dàng cháy và những hóa học tạo nên nguy nan hoặc làm mất đi lau chùi, tạo nên độc hại môi trường
- Các loại cống phẩm sản phẩm & hàng hóa tuy nhiên nước nhà cấm lưu thông, cấm marketing, cấm xuất khẩu, nhập khẩu
- Động vật
- Lông thú
- Vật phẩm, ấn phẩm, sản phẩm & hàng hóa cấm nhập vô nước nhận
- Tiền nước Việt Nam, chi phí quốc tế và những sách vở có mức giá trị như tiền
- Các loại kim loại quý (vàng, bạc,…), diamond hoặc những thành phầm được chế biến chuyển kể từ kim loại quí, đá quí
- Đồ cổ (loại dễ dàng vỡ)
- Sở phận khung hình người
- Sạc lithium
- Các hóa học tạo nên nghiện
- Bưu gửi chứa được nhiều bưu gửi, gửi mang lại nhiều địa điểm nhận không giống nhau
b. Quy toan sản phẩm gửi đem ĐK cho tới những nước theo đuổi quy toan của Việt Nam
- Đồ nốc đem vấp (rượu, bia…)
- Các thành phầm đem xuất xứ động vật
- Đồ cổ (không dễ dàng vỡ), tranh giành thẩm mỹ, đồ gia dụng mỹ nghệ
- Dược phẩm, kiểu mẫu dịch phẩm (máu, nước tiểu)
- Hoa, thực vật và những thành phầm kể từ thực vật (các loại phân tử, dung dịch lá…)
- Kim cương tự tạo, đồ gia dụng may khoác, mỹ phẩm
- Chất bột, lỏng, năng lượng điện tử, sản phẩm & hàng hóa dễ dàng hỏng hỏng
c. Các sản phẩm phải yêu cầu giấy tờ quy tắc xuất khẩu theo đuổi quy toan của Việt Nam

STT

Mặt hàng

Giấy phép

Tài liệu tham ô khảo

1

Thuốc thuốc tây (số lượng không nhiều, gửi cho tất cả những người nhận là cá nhân)

Xem thêm: quà sinh nhật cho mẹ 50 tuổi

Đơn thuốc; công văn cam kết

Thông tư 39_2013_TT-BYT về xuất nhập vào dung dịch bên dưới mẫu mã phi mậu dịch

2

Các loại phân tử giống

Giấy quy tắc kiểm dịch thực vật của Chi cục kiểm dịch thực vật – Cục bảo vệ thực vật

Danh mục thực vật nên kiểm dịch theo 

Thông tư 40_2012_TT-BNNPTNT

3

Mẫu khoáng sản

Giấy quy tắc khai quật, xuất khẩu, công văn xin xỏ xuất sản phẩm gửi Hải quan

Thông tư 41-2012-TT-BCT  về xuất khẩu khoáng sản

4

Gỗ và những thành phầm kể từ gỗ

Giấy phép, hun trùng

Thông tư 88-2011-TT-BNNPTNT

5

Động thực vật

Kiểm tra của Cục kiểm dịch thực vật, Cục thú hắn, Giấy quy tắc của Cites nếu cần

Thông tư 40-2013-TT-BNNPTNT

6

Mỹ phẩm

Giấy phép

Thông tư 06-2011-TT-BYT

7

Chất lỏng, cát, bột than vãn,…

MSDS

Công văn gửi sản phẩm không

Quy toan về đáng tin cậy cất cánh của Hàng không

8

Sách báo, ổ đĩa cứng

Kiểm tra của Sở tin tức truyền thông, Sở Văn hóa thể thao du lịch

Nghị toan 32-2012-ND-CP

Xem thêm: mua xe trả góp trả trước bao nhiêu