lãi suất agribank mới nhất

Bạn đang xem: lãi suất agribank mới nhất

Cá nhân

Thông tin cậy mang tính chất tìm hiểu thêm. Để với vấn đề ví dụ, quý khách hàng hí hửng lòng tương tác với Chi nhánh/Phòng giao dịch thanh toán của Agribank bên trên toàn quốc

Xem thêm: cách trị răng bị lủng lỗ tại nhà

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 3.0% 0% 0%
2 Tháng 3.0% 0% 0%
3 Tháng 3.3% 0% 0%
4 Tháng 3.3% 0% 0%
5 Tháng 3.3% 0% 0%
6 Tháng 4.3% 0% 0%
7 Tháng 4.3% 0% 0%
8 Tháng 4.3% 0% 0%
9 Tháng 4.3% 0% 0%
10 Tháng 4.3% 0% 0%
11 Tháng 4.3% 0% 0%
12 Tháng 5.3% 0% 0%
13 Tháng 5.3% 0% 0%
15 Tháng 5.3% 0% 0%
18 Tháng 5.3% 0% 0%
24 Tháng 5.3% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Doanh nghiệp

Thông tin cậy mang tính chất tìm hiểu thêm. Để với vấn đề ví dụ, quý khách hàng hí hửng lòng tương tác với Chi nhánh/Phòng giao dịch thanh toán của Agribank bên trên toàn quốc

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.3% 0% 0%
1 Tháng 2.7% 0% 0%
2 Tháng 2.7% 0% 0%
3 Tháng 3.2% 0% 0%
4 Tháng 3.2% 0% 0%
5 Tháng 3.2% 0% 0%
6 Tháng 4.2% 0% 0%
7 Tháng 4.2% 0% 0%
8 Tháng 4.2% 0% 0%
9 Tháng 4.2% 0% 0%
10 Tháng 4.2% 0% 0%
11 Tháng 4.2% 0% 0%
12 Tháng 4.8% 0% 0%
13 Tháng 4.8% 0% 0%
15 Tháng 4.8% 0% 0%
18 Tháng 4.8% 0% 0%
24 Tháng 4.8% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.3% 0% 0%