lãi suất gửi tiết kiệm agribank

Bạn đang xem: lãi suất gửi tiết kiệm agribank

Cá nhân

Thông tin cậy mang ý nghĩa xem thêm. Để với vấn đề rõ ràng, quý khách hàng phấn chấn lòng tương tác với Chi nhánh/Phòng giao dịch thanh toán của Agribank bên trên toàn quốc

Xem thêm: trẻ em bị nổi mẩn đỏ ngứa khắp người

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 3.0% 0% 0%
2 Tháng 3.0% 0% 0%
3 Tháng 3.3% 0% 0%
4 Tháng 3.3% 0% 0%
5 Tháng 3.3% 0% 0%
6 Tháng 4.3% 0% 0%
7 Tháng 4.3% 0% 0%
8 Tháng 4.3% 0% 0%
9 Tháng 4.3% 0% 0%
10 Tháng 4.3% 0% 0%
11 Tháng 4.3% 0% 0%
12 Tháng 5.3% 0% 0%
13 Tháng 5.3% 0% 0%
15 Tháng 5.3% 0% 0%
18 Tháng 5.3% 0% 0%
24 Tháng 5.3% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Doanh nghiệp

Thông tin cậy mang ý nghĩa xem thêm. Để với vấn đề rõ ràng, quý khách hàng phấn chấn lòng tương tác với Chi nhánh/Phòng giao dịch thanh toán của Agribank bên trên toàn quốc

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.3% 0% 0%
1 Tháng 2.7% 0% 0%
2 Tháng 2.7% 0% 0%
3 Tháng 3.2% 0% 0%
4 Tháng 3.2% 0% 0%
5 Tháng 3.2% 0% 0%
6 Tháng 4.2% 0% 0%
7 Tháng 4.2% 0% 0%
8 Tháng 4.2% 0% 0%
9 Tháng 4.2% 0% 0%
10 Tháng 4.2% 0% 0%
11 Tháng 4.2% 0% 0%
12 Tháng 4.8% 0% 0%
13 Tháng 4.8% 0% 0%
15 Tháng 4.8% 0% 0%
18 Tháng 4.8% 0% 0%
24 Tháng 4.8% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.3% 0% 0%