lịch cúp điện bạc liêu

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Tỉnh Lộ 38 (từ lẩu mắm Hồng Gấm cho tới trượt thân phụ Tỉnh Lộ 38 - Tôn Đức Thắng) - Phường 5

Bạn đang xem: lịch cúp điện bạc liêu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Tỉnh Lộ 38 (từ lẩu mắm Hồng Gấm cho tới Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai) - Phường 5


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Ấp Giồng Bướm A, Giồng Bướm B, Cái Điều, Tràm Một, B2 - xã Châu Thới


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:00

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Thọ Hậu - xã Phước Long


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:31 cho tới 08:31

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Ninh Phước, Ninh Chài - Xã Ninh Quới A; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, thị trấn Phước Long


Lý tự : Sửa trị, tôn tạo, bảo trì lưới năng lượng điện truyền tải

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 05:50 cho tới 16:45

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh; Ấp Vĩnh Mẫu xã Vĩnh Hậu.


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:20 cho tới 12:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Thịnh Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Xóm Lớn A, Châu Phú - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:31 cho tới 08:01

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Ninh Phước, Ninh Chài - Xã Ninh Quới A; Ấp Mỹ 1, Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, thị trấn Phước Long.


Lý tự : Sửa trị, tôn tạo, bảo trì lưới năng lượng điện truyền tải

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Thịnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Xóm Lớn B, Do Thới - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Tỉnh Lộ 38 (từ Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai vô quán coffe Looky) - Phường 5


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Tỉnh Lộ 38 (từ Cầu số 3 vô quán coffe Looky) - Phường 5


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 11:30

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Bình hướng dẫn - Xã Vĩnh Phú Tây


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 16:00

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phú Tây


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 15:30

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Khu vực ấp Ninh Lợi, Ninh Thuận - xã Ninh Quới A.


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 09:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Canh Điền xã Long Điền Tây, ấp 4 thị xã Gành Hào


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Thịnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Do Thới - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Cái Tràm B - Thị Trấn Hòa Bình Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm - Xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Hiệp - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 11:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm 8 - Phường 5; Ấp Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Công Điền, Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng - xã Vĩnh Trạch


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm Trà Kha B - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khu Vực TP. Bạc đãi Liêu: Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát. Khu vực Hòa Bình: Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu; Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 10:00

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Trạm bơm cung cấp nước tinh khiết ấp Giồng Bướm


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 11:30

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Phước 3B - Xã Vĩnh Phú Đông, Mỹ Tường 1 - Xã Hưng Phú


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 16:00

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh - Xã Hưng Phú


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Xóm Lớn A - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 13:30

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A Khóm Chòm Xoài - phường Nhà Mát - TP Bạc đãi Liêu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 16:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 16 - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Xóm Lớn A - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 09:00

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Mất năng lượng điện trạm Huỳnh Hòa


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 15:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Trung Điền, Bửu 2 - xã Long Điền Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Mẫu, 13, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Vĩnh Tân - xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Kiểu - xã Vĩnh Thịnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 08:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : TP. Bạc đãi Liêu: Lộ Bờ Tây, Cầu Kè, Giồng Me, Cây Mét, Kinh 30 Tháng 4, Kinh Sở Đội, Kinh Số 4, Kinh Xương Cá, Kinh Giữa Vùng - Phường 2 Huyện Hòa Bình: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra - Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm 5 - Phường 2


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 13:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Ấp Biển Tây A - xã Vĩnh Trạch Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Hoàng Sa (từ ngã tư đường Bạch Đằng - Hoàng Sa cho tới Cầu Đê) - Phường Nhà Mát; Ấp Giồng Nhãn A - xã Hiệp Thành


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : TP. Bạc đãi Liêu: Lộ Bờ Tây, Cầu Kè, Giồng Me, Cây Mét, Kinh 30 Tháng 4, Kinh Sở Đội, Kinh Số 4, Kinh Xương Cá, Kinh Giữa Vùng - Phường 2 Huyện Hòa Bình: Ấp 12, 16, 17, Cây Gừa, Giồng Tra - Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Khóm 4 phường 1


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 16:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Khóm 1, 2, 3, 5 Phường Hộ Phòng


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 15:00

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Thị Trấn Châu Hưng


Lý tự : hướng dẫn trì, thay thế sửa chữa lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 14:30

Điện lực Phước Long


Khu vực : - Ấp Bình hướng dẫn, Bình Tốt , Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Lễ, Phước 2 - xã Vĩnh Phú Tây; Ấp Huê 3, Tường 1 - xã Vĩnh Phú Đông; Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Đông, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Hưng Phú; Ấp Long Thành - Thị trấn Phước Long; Xã Vĩnh Thanh.


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 15:30

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Khu vực ấp Nội Ô - thị xã Ngan Dừa.


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 12:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Thạnh 1 xã Long Điền

Xem thêm: trẻ bị viêm phế quản


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 11:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Rạch Rắn, Hòa Thạnh, Hòa 2, Cây Dương, Thạnh 1, 2, Thạnh An, Thạnh Trị xã Long Điền thị trấn Đông Hải


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Q. Đống Đa, Thống nhất, Phùng Ngọc Liêm, Phan Văn Trị, Tô Hiếu Thành, Nguyễn Trung Trực, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn A, Lê Thị Cẩm Lệ, Võ Thị Chính, Kinh Hở, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cao Văn Lầu, khóm 5 - Phường 2.


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:00

Điện lực Phước Long


Khu vực : Ấp Hành Chính, Long Hậu - thị xã Phước Long


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Lung Lá xã An Trạch


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:00

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Thị trấn Gành Hào


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:00 cho tới 16:00

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Thanh Hải, Bình Điền, An Điền, Thuận Điền xã Long Điền Tây, ấp 4, ấp 5 thị xã Gành Hào, ấp Gò Cát, Long Hà xã Điền Hải


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Minh Thìn, Minh Thìn A - xã An Phúc


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp 2 xã Long Điền Đông A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu A; Ấp 13 - xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 13:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Hòa Bình (từ ngã tư đường Hòa Bình - Trần Phú cho tới trượt thân phụ Hòa Bình - Võ Thị Sáu) - Phường 3, Phường 7; Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư đường Võ Thị Sáu - Bà Triệu cho tới trượt thân phụ Hòa Bình - Võ Thị Sáu) - Phường 3


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khu Vực TP. Bạc đãi Liêu: Khóm Chòm Xoài - Phường Nhà Mát. Khu vực Hòa Bình: Ấp 12, 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu A; Ấp Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 11:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm 8 - Phường 5; Ấp Rạch Thăng - Xã Vĩnh Trạch


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 09:00 cho tới 12:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư đường Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh cho tới Nhà mặt hàng Thuyền Trăng Quán) - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 13:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Ấp Vĩnh An - xã Vĩnh Trạch


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:00 cho tới 16:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Võ Thị Sáu (từ Hẻm 7 - lối Võ Thị Sáu cho tới Hẻm 12 - lối Võ Thị Sáu) - Phường 3, 7


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường 23 Tháng 8 (từ trượt thân phụ 23 Tháng 8 - Bà Huyện Thanh Quan cho tới Sở Chỉ huy Quân Sự tỉnh) - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Khóm 7 - phường Láng Tròn; Ấp 12, 13 - xã Phong Thạnh Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:30 cho tới 16:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Ấp 9, 12 - xã Phong Thạnh Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 13:00

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Ấp Nhà Dài A, Hà Đức, Trà Ban II - xã Châu Hưng A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 10:00

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Bà Ai I, Bà Ai II - xã Lộc Ninh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 10:30 cho tới 14:00

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Bà Ai II - xã Lộc Ninh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 11:00

Điện lực Đông Hải


Khu vực : Ấp Mỹ Điền, Hiệp Điền - xã Long Điền Đông A; Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền, Bửu Đông - xã Long Điền Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 05:50 cho tới 16:45

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Thị Trấn A, thị xã B, Chùa Phật - thị xã Hòa Bình; Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ B; Ấp 15A - xã Vĩnh Mỹ A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:30

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm - Xã Vĩnh Hậu


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 17:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp Cây Gừa, Giồng Tra - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Võ Thị Sáu (từ ngã tư đường Võ Thị Sáu - Trần Huỳnh cho tới Hẻm 7 - lối Võ Thị Sáu), quần thể luyện thể hâu phương Trường Đại Học Bạc đãi Liêu - Phường 3, 7


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - Phường 5


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 09:00 cho tới 12:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường Lê Duẩn (lề phía bên phải theo phía kể từ trượt thân phụ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng cho tới ngã tư đường Lê Duẩn - Trần Huỳnh) - Phường 1


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:00 cho tới 15:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm Trà Kha, Trà Khứa - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:30 cho tới 17:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Đường 23 Tháng 8 (từ cổng quần thể công nghiệp Trà Kha cho tới Đài Truyền hình Bạc đãi Liêu) - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Ấp 10, 11, 13 - xã Phong Thạnh Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:30 cho tới 16:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Ấp 9 - xã Phong Thạnh Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 12:30

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Cầu Đỏ - xã Vĩnh Lộc; Xã Vĩnh Lộc A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 16:30

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu A


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm Đầu Lộ A - phường Nhà Mát; Ấp Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Xóm Lẫm, Giồng Giữa - xã Hiệp Thành; Ấp Biển Tây A, Biển Tây B, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 14:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Ấp Biển Đông A - xã Vĩnh Trạch Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 12:00

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Ấp 16A - xã Phong Tân


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 12:30 cho tới 16:30

Điện lực Giá Rai


Khu vực : Ấp 16B - xã Phong Tân


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 10:30

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Ấp Trà Hất - xã Châu Thới


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 05:50 cho tới 16:45

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Ấp 14 - xã Vĩnh Mỹ B


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 10:00

Điện lực Hòa Bình


Khu vực : Trạm khách hàng hàng


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 13:30

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Ấp Công Điền, Kim Cấu, Vĩnh An, Giáp Nước - xã Vĩnh Trạch; Ấp Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - xã Vĩnh Trạch Đông


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 15:00

Điện lực TP Bạc đãi Liêu


Khu vực : Khóm Trà Khứa - Phường 8


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 06:30 cho tới 10:30

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Ấp Tân Long - xã Long Thạnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 09:30 cho tới 12:00

Điện Lực Vĩnh Lợi


Khu vực : Ấp Phước Thạnh 1, Tân Long - xã Long Thạnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 10:30

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Nhụy Cầm, Vĩnh Bình, Sơn Trắng, Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

Xem thêm: thai 39 tuần nặng bao nhiêu

24/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 15:00

Điện lực Hồng Dân


Khu vực : Ấp Vĩnh Bình, Cầu Đỏ - xã Vĩnh Lộc


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp