lịch cúp điện bình thuận

Khu vực xã Phong Nẫm - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp các phường Mũi né, Hàm Tiến - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 06:15 - 06:45

17-11-2023

Bạn đang xem: lịch cúp điện bình thuận

Thí nghiệm, thay thế bảo trì lưới năng lượng điện 110kV Trục đàng Trương Văn Ly nằm trong 1 phần phường Đức Long Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Thôn 4, 5 xã Trà Tân thị xã Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

17-11-2023

Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp Khu cây Khế - Xã Phú Lạc Điện lực Tuy Phong 08:00 - 11:30

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Một phần xã Đa Mi và 1 phần xã Đông Tiến thị xã Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 15:30

17-11-2023

Bảo trì, thay thế lưới điện Một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng thị xã Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Xã Sông Lũy, Phan Tiến Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Một phần thành phố Phú An thị xã Phú Long thị xã Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:00 - 14:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Khách sản phẩm Dương Thị Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Trường Báu Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) KH Lê Thị Kim Yến Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Thánh khuôn mẫu TàPao Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp Tiến Phát Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Trương Thế Ngọc Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ nghệ Hiệp Hưng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tân Hóa An Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty CP Năng lượng mặt mũi trời BGF Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng xanh lơ Đức Linh Bốn Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện khởi tạo An Sinh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Cổ phần vận tải đường bộ Xuân Ninh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty CP góp vốn đầu tư Phương Nam Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn DV Ngọc Minh Quân Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Cổ phần góp vốn đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN HÒA 1 Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Khách sản phẩm Phạm Văn Được Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV ĐẤT VIỆT XANH MINH ĐỨC Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B - Doanh Nghiệp CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CCG-BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B - Doanh Nghiệp CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) HỘ KINH DOANH: HIỆP HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) HỘ KINH DOANH: HOA BÁ VƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO ĐỊNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Khách sản phẩm Đinh Thị Dung Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn marketing xe hơi Gia Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Khách sản phẩm Cao Thị Huế Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HOÀNG BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Chợ Chí Công-020230445/Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn XD Phan Đình Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Nguyễn Danh Trứ Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Diên Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thông Thuận - Trạm 1 Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trầm Hương Hoàng Giang Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Chi Đan Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Đo ghi Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thông Thuận-Gạch Tuynel Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Xem thêm: màu bản mệnh là gì

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Bằng Hữu 6/Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn TĐH Tiến Phát Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) XX Lương Sơn (0202A1145)/Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn SXTM Tôn thép Đồng Tiến Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Đo ghi-Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Phúc BT Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Điện mặt mũi trời Thuận Sơn Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) DNTN Chăn Nuôi Minh Trang Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Khai Anh 1 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tư vấn kiến thiết xây thi công công trình xây dựng Khôi Quân Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Nguyễn Thị Nỹ Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Quang VT Điện lực Tuy Phong 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Bì Trung Phát Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty CP Đầu tư GPC Solar 1 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn tích điện xanh lơ La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Bao so bì Trung Phát Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty CP Ban Mai Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Cổ phần Thuận Thành EMERALD, Hộ marketing Mai Văn Quỳnh, Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận, Công ty CP kiến tạo Phong năng lượng điện Hồng Thái, Công ty Cổ phần góp vốn đầu tư và cải tiến và phát triển NLC- Bình Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây thi công số 1 TP. Hà Tĩnh, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng TMDV Hưng Dũng, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TLS Bình Thuận, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Tuy, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư dịch vụ thương mại Dịch Vụ Kiên Phát, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Năng Lượng Phúc Hưng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây thi công Số 1 TP. Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NLC - Bình Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển CCG - Bình Thuận, Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận Xanh, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công nghệ Hướng Dương Thuận Nam, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trang trại Sinh thái Nắng Mai, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trang trại Sơn Bình, Công ty Cổ phần NKK Bình Thuận, Công ty Cổ phần ECT Bình Thuận, Công ty Cổ phần TTP Bình Thuận Công ty Cổ phần TPN Bình Thuận, Công ty Cổ phần HQM Bình Thuận, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Solar Nguyên Thuận, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Solar Nguyên Thuận Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

17-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) KDC Thơ Mơ - Cây Sọp Điện lực Tuy Phong 13:00 - 17:00

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp các phường Mũi né, Hàm Tiến - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:15 - 17:45

17-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì lưới năng lượng điện 110kV Khu vực Hẻm 438 đàng Thủ Khoa Huân nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

18-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Khu vực Hẻm 411 đương Thủ Khoa Huân nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

18-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Trục đàng Thủ Khoa Huân đoạn kể từ dốc Văn Công đên cầu Ké nằm trong 1 phần phường Phú Thuỷ, Thanh Hải Điện lực Phan Thiết 06:00 - 13:00

18-11-2023

Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp Thôn 2B -Xã Đông Hà-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 12:30

18-11-2023

Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp Thôn 4 -Xã Tân Hà-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 10:30

18-11-2023

Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp Thôn 1A -Xã Trà Tân-Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 10:30 - 13:30

18-11-2023

Đầu tư kiến tạo Trung, hạ áp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Chế biến đổi sản phẩm nông nghiệp Tiến Phát Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) HKD Mỹ Hạnh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) DNTN Thái Bảo Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty CP Hợp Tác Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Vi-Ja Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Nguyễn Văn Triết 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn BNJ Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng xanh lơ Đức Linh Năm Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hà Nam Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty CP Năng lượng xanh lơ Phước Lập Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Kim Ngân- Bình Thuận Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Nguyễn Đặng Lực Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư 911 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn THUẬN HÒA TUẤN HÙNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Cổ phần góp vốn đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Khách sản phẩm Trần Thị Khánh Phước Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Xem thêm: các bước skincare sáng và tối

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năng lượng Green Vina 1 Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Phương Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải) Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A - Doanh Nghiệp CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 12:00

18-11-2023

Sa thải phụ vận chuyển theo dõi mệnh lệnh đều đặn của Cấp đều đặn với quyền tinh chỉnh (trường phù hợp khối hệ thống thiếu thốn nguồn/quá vận chuyển lưới truyền tải)