lịch cúp điện cái bè

Ngày Nội dung
09/11/2023

Thời gian trá kể từ 07:00 cho tới 18:00


Khu vực : Một phần ấp An Thạnh xã Đông Hoà Hiệp, cụm công nghiệp An Thạnh

Bạn đang xem: lịch cúp điện cái bè


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

09/11/2023

Thời gian trá kể từ 07:00 cho tới 18:00


Khu vực : Một phần ấp An Thạnh xã Đông Hoà Hiệp, cụm công nghiệp An Thạnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

11/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:30 cho tới 18:00


Khu vực : Toàn bô thị xã Cái Bè, một trong những phần xã Đông Hòa Hiệp, Hòa Khánh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

11/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:30 cho tới 07:30


Khu vực : Một phần xã An Cư, Mỹ Hội thị xã Cái Bè, một trong những phần xã Mỹ Thành Nam, Phú An thị xã Cai Lậy


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

11/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:30 cho tới 18:00


Khu vực : Một phần xã Phú An thị xã Cai Lậy , quần thể 3, 4 thị xã Cái Bè thị xã Cái Bè


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

11/11/2023

Thời gian trá kể từ 17:00 cho tới 18:00


Khu vực : Một phần xã An Cư, Mỹ Hội thị xã Cái Bè, một trong những phần xã Mỹ Thành Nam, Phú An thị xã Cai Lậy

Xem thêm: bài tập the dục giảm mỡ bụng trong 7 ngày


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

12/11/2023

Thời gian trá kể từ 07:30 cho tới 17:00


Khu vực : Một phần xã An Thái Trung, Tân Hưng, Tân Thanh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:00 cho tới 18:00


Khu vực : Xã An Cư, cụm công nghiệp An Thạnh


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:00 cho tới 18:00


Khu vực : Xã An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành thị xã Cái Bè, xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc thị xã Cai Lậy


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:00 cho tới 18:00


Khu vực : Xã An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành thị xã Cái Bè


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp

Xem thêm: sốt xuất huyết nên làm gì

19/11/2023

Thời gian trá kể từ 06:00 cho tới 18:00


Khu vực : Xã Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, ấp Hòa Điền xã Hòa Khánh, Hậu Thành thị xã Cái Bè


Lý tự : Thí nghiệm, thay thế bảo trì Trung, hạ áp