nữ 2003 hợp với tuổi nào

Năm sinh của bạnThông tin yêu chung
2003Âm lịch : Qúy Mùi [未]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Ly

Mệnh cung : Hoả


Nữ sinh vào năm 2003 phù hợp với phái nam những tuổi hạc sau:
 

Bạn đang xem: nữ 2003 hợp với tuổi nào

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCungMệnh cungĐiểm
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Ất  =>  BìnhMùi - Hợi  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh7
1996Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Quý - Bính  =>  BìnhMùi - Tí  =>  Lục hạiLy - Tốn  =>  Thiên Y  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh7
1997Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Quý - Đinh  =>  Tương KhắcMùi - Sửu  =>  Lục xungLy - Chấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh6
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhQuý - Giáp  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh6
2005Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhQuý - Ất  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh8


Phân tích cụ thể những tuổi hạc còn lại:
 

Năm sinhMệnhThiên canĐịa chiCung mệnhNiên mệnh năm sinhĐiểm
1988Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhQuý - Mậu  =>  Tương SinhMùi - Thìn  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh8
1989Mộc - Đại Lâm Mộc   =>  BìnhQuý - Kỷ  =>  Tương KhắcMùi - Tỵ  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh4
1990Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Canh  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức  (tốt)Hỏa - Thuỷ => Tương Khắc5
1991Mộc - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Tân  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhLy - Ly  =>  Phục Vị  (tốt)Hỏa - Hoả => Bình5
1992Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcQuý - Nhâm  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh4
1993Mộc - Kiếm Phong Kim   =>  Tương KhắcQuý - Qúy  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhLy - Đoài  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc2
1994Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Giáp  =>  BìnhMùi - Tuất  =>  Lục pháLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc3
1995Mộc - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Ất  =>  BìnhMùi - Hợi  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh7
1996Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Quý - Bính  =>  BìnhMùi - Tí  =>  Lục hạiLy - Tốn  =>  Thiên Y  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh7
1997Mộc - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh Quý - Đinh  =>  Tương KhắcMùi - Sửu  =>  Lục xungLy - Chấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh6
1998Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Mậu  =>  Tương SinhMùi - Dần  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh5
1999Mộc - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Kỷ  =>  Tương KhắcMùi - Mão  =>  Tam hợpLy - Khảm  =>  Phúc Đức  (tốt)Hỏa - Thuỷ => Tương Khắc4
2000Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Quý - Canh  =>  BìnhMùi - Thìn  =>  BìnhLy - Ly  =>  Phục Vị  (tốt)Hỏa - Hoả => Bình5
2001Mộc - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc Quý - Tân  =>  BìnhMùi - Tỵ  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh4
2002Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhQuý - Nhâm  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpLy - Đoài  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc4
2003Mộc - Dương Liễu Mộc   =>  BìnhQuý - Qúy  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc3
2004Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhQuý - Giáp  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh6
2005Mộc - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương SinhQuý - Ất  =>  BìnhMùi - Dậu  =>  BìnhLy - Tốn  =>  Thiên Y  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh8
2006Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Bính  =>  BìnhMùi - Tuất  =>  Lục pháLy - Chấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh5
2007Mộc - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Khắc Quý - Đinh  =>  Tương KhắcMùi - Hợi  =>  Tam hợpLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh4
2008Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Mậu  =>  Tương SinhMùi - Tí  =>  Lục hạiLy - Khảm  =>  Phúc Đức  (tốt)Hỏa - Thuỷ => Tương Khắc6
2009Mộc - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Kỷ  =>  Tương KhắcMùi - Sửu  =>  Lục xungLy - Ly  =>  Phục Vị  (tốt)Hỏa - Hoả => Bình5
2010Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhQuý - Canh  =>  BìnhMùi - Dần  =>  BìnhLy - Cấn  =>  Hoạ Hại  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh5
2011Mộc - Tùng Bách Mộc   =>  BìnhQuý - Tân  =>  BìnhMùi - Mão  =>  Tam hợpLy - Đoài  =>   Ngũ quỷ  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc4
2012Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhQuý - Nhâm  =>  BìnhMùi - Thìn  =>  BìnhLy - Càn  =>  Tuyệt Mạng  (không tốt)Hỏa - Kim => Tương Khắc4
2013Mộc - Trường Lưu Thủy   =>  Tương SinhQuý - Qúy  =>  BìnhMùi - Tỵ  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh6
2014Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Quý - Giáp  =>  BìnhMùi - Ngọ  =>  Lục hợpLy - Tốn  =>  Thiên Y  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh7
2015Mộc - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc Quý - Ất  =>  BìnhMùi - Mùi  =>  BìnhLy - Chấn  =>  Sinh Khí  (tốt)Hỏa - Mộc => Tương Sinh6
2016Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Bính  =>  BìnhMùi - Thân  =>  BìnhLy - Khôn  =>  Lục sát  (không tốt)Hỏa - Thổ => Tương Sinh6
2017Mộc - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh Quý - Đinh  =>  Tương KhắcMùi - Dậu  =>  BìnhLy - Khảm  =>  Phúc Đức  (tốt)Hỏa - Thuỷ => Tương Khắc5
2018Mộc - Bình Địa Mộc   =>  BìnhQuý - Mậu  =>  Tương SinhMùi - Tuất  =>  Lục pháLy - Ly  =>  Phục Vị  (tốt)Hỏa - Hoả => Bình6

Vật Phẩm Phong Thủy Gia Tăng Vận Tình Duyên:

Để ngày càng tăng như ý nhập chuyện tình yêu, gia tài, việc làm và cuộc sống đời thường, bạn cũng có thể dùng Vật Phẩm Phong Thủy như Vòng tay đá đương nhiên, mặt mũi Phật Bản Mệnh.

Tuổi Quý Mùi 2003 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh. Nếu mong muốn tơ duyên thuận tiện, việc làm trót lọt, như ý gõ cửa ngõ thì nên đem theo dõi mặt mũi Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật.

Tuổi Quý Mùi 2003 mệnh Mộc nên lựa chọn Mặt Phật thực hiện kể từ đá thạch anh Xanh (hành Mộc) là phù hợp với bạn dạng mệnh nhất. Trong khi, hoàn toàn có thể lựa chọn Mặt Phật đá núi lửa Đen (hành Thủy), chính vì Thủy sinh Mộc cũng tương đối chất lượng mang lại bạn dạng mệnh

Quý bạn cũng có thể lựa chọn Mặt Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật thực hiện kể từ Ngọc Nephrite hoặc Ngọc Jade, vì chưng những thành phầm kể từ Ngọc tiếp tục phù phù hợp với toàn bộ những mệnh.

Xem tăng vấn đề về mệnh 5 hành tuổi hạc 2003 bên trên bài bác viết: "Sinh năm 2003 mệnh gì?"

Danh mục coi tuổi hạc bà xã chồng

Cùng hạng mục coi tuổi

Thư viện

  • Tuổi Tý hợp ý color gì? Mời độc giả nằm trong coi color hợp ý tuổi hạc Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996, Mậu Tý 2008 nhập nội dung bài viết tiếp sau đây của Vansu.net.

  • Sinh con cái năm 2023 tuổi hạc Quý Mão sẽ sở hữu vận số như vậy nào? Luận giải số phận nhỏ xíu trai, gái tuổi hạc Quý Mão dựa trên ngày, mon, giờ sinh, chào tía u nằm trong theo dõi dõi!

  • Hoang ốc là gì? Tại sao Khi xây nhà ở quý khách thông thường coi tuổi hạc đem phạm nên phí phạm ốc hoặc không?

  • Tuổi Hợi là con cái Heo (Lợn), bao gồm những người dân sinh năm: Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007, Kỷ Hợi 2019.

  • Tuổi Dậu là con cái Gà, bao gồm những người dân đem năm sinh: Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993, Ất Dậu 2005, Đinh Dậu 2017.

    Xem thêm: màu vàng phối với màu gì