tác hại của hoa tam that

Ngày ni nhiều người dân có thói quen thuộc dùng hoa tam thất như 1 loại trà nốc hằng ngày, song ko nên ai ai cũng nắm rõ về loại dược thảo này.