thủ tục cấp lại hộ chiếu hết hạn

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng, chuẩn bị quá hạn sử dụng online rời khỏi sao? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu căn vặn của chị ý Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn triển khai thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng online tiên tiến nhất 2023?

Người dân rất có thể triển khai thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng hoặc hộ chiếu chuẩn bị quá hạn sử dụng bởi vì kiểu dáng online theo phía dẫn sau:

Bạn đang xem: thủ tục cấp lại hộ chiếu hết hạn

Bước 1: Truy cập trang web

Người dẫn truy vấn nhập trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu

Bước 2: Sau cơ màn hình hiển thị hiển thị tiếp tục hiện nay tờ khai ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu. Người dân nên điền đúng mực những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng theo đòi nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu tự hộ chiếu cũ quá hạn sử dụng.

- Cấp lại hộ chiếu tự hộ chiếu chuẩn bị quá hạn sử dụng.

Bước 4: Sau Khi điền không hề thiếu vấn đề cá thể, người dân lựa chọn ban ngành tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề đang được khai]

Bước 5: Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] Khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa nộp làm hồ sơ nếu như đem nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau cơ lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai ý kiến đề xuất cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình ảnh 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực thực thi hiện hành.

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và triển khai giấy tờ thủ tục cấp cho lại thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng hoặc chuẩn bị quá hạn sử dụng.

Xem thêm: cách tính điểm tốt nghiệp đại học

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng, chuẩn bị quá hạn sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu quá hạn sử dụng, chuẩn bị quá hạn sử dụng online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu mới nhất là bao nhiêu?

Căn cứ theo đòi nội dung biểu nút thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, đem quy quyết định về lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cấp cho hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, theo đòi quy quyết định bên trên thì việc cấp cho lại hộ chiếu mới nhất là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nút phí này đã và đang được tách 20% theo đòi quy quyết định bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, rõ ràng coi bên trên phía trên.

Ai không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC đem quy quyết định về tình huống không cần thiết phải đóng góp lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Các tình huống được free, lệ phí
Miễn lệ phí cấp cho hộ chiếu đối với: Người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất bởi vì văn bạn dạng của ban ngành đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người VN ở quốc tế nên về nước theo đòi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì thế nguyên do nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu gồm:

- Những người VN ở quốc tế đem ra quyết định trục xuất bởi vì văn bạn dạng của ban ngành đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người VN ở quốc tế nên về nước theo đòi điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì thế nguyên do nhân đạo.

Khi nào là thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân VN 2019 quy quyết định về thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài phú, hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; rất có thể được gia hạn một lượt không thật 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy quyết định như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo đòi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Theo cơ, hộ chiếu quá hạn sử dụng Khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, rõ ràng như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài phú và hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người kể từ đầy đủ 14 tuổi hạc trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho những người ko đầy đủ 14 tuổi hạc đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho theo đòi giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thật 12 mon và ko được gia hạn.

Xem thêm: cách chữa sốt vi rút nhanh nhất