thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online đi ra sao? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? - Câu chất vấn của chị ý Phương (Quy Nhơn)

Hướng dẫn triển khai thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023?

Người dân rất có thể triển khai thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung vì thế mẫu mã online theo phía dẫn sau:

Bước 1: Truy cập trang web

Bạn đang xem: thủ tục đổi hộ chiếu hết hạn

Người dẫn truy vấn nhập trang web sau: https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/ và lựa chọn mục khai vấn đề đề xuất cấp cho hộ chiếu

Bước 2: Sau cơ màn hình hiển thị hiển thị tiếp tục hiện nay tờ khai đề xuất cấp cho hộ chiếu. Người dân cần điền đúng chuẩn những vấn đề cá thể.

Bước 3: Tại mục nội dung đề nghị

Chọn những mục ứng bám theo nhu cầu:

- Cấp lại hộ chiếu vì thế hộ chiếu cũ hết hạn sử dung.

- Cấp lại hộ chiếu vì thế hộ chiếu chuẩn bị hết hạn sử dung.

Bước 4: Sau Khi điền rất đầy đủ vấn đề cá thể, người dân lựa chọn phòng ban tiêu thụ tiếp sau đó lựa chọn [Kiểm tra lại vấn đề tiếp tục khai]

Bước 5: Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục hiển thị toàn cỗ tờ khai nhằm người dân đánh giá thông tin

Chọn [Quay lại] Khi cần thiết sửa thông tin

Chọn [Đặt lịch hứa hẹn nộp làm hồ sơ nếu như đem nhu cầu] nhằm nộp làm hồ sơ online như sau:

Sau cơ lựa chọn [Chấp nhận] và In tờ khai thông tin

Bước 6: Chuẩn bị làm hồ sơ bao gồm

- Tờ khai đề xuất cấp cho hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

- 2 Tấm hình họa 4x6.

- CMND/CCCD còn hiệu lực hiện hành.

Xem thêm: 50 kiểu tóc nam đẹp ngắn

- Hộ chiếu phổ thông cũ.

Bước 7: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên chống Quản lý xuất nhập cư và triển khai giấy tờ thủ tục cấp cho lại thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung hoặc chuẩn bị hết hạn sử dung.

Lưu ý: chỉ dẫn bên trên chỉ vận dụng so với tình huống hộ chiếu phổ thông ở nội địa.

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu?

Hướng dẫn thay đổi hộ chiếu hết hạn sử dung, chuẩn bị hết hạn sử dung online tiên tiến nhất 2023? Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Lệ phí cấp cho thay đổi hộ chiếu mới mẻ là bao nhiêu?

Căn cứ bám theo nội dung biểu nút thu tiền phí, lệ phí phát hành tất nhiên Thông tư 25/2021/TT-BTC, đem quy quyết định về lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Mức lệ phí cấp cho hộ chiếu nêu bên trên được vận dụng so với hộ chiếu gắn chíp năng lượng điện tử và hộ chiếu ko gắn chíp năng lượng điện tử.

Như vậy, bám theo quy quyết định bên trên thì việc cấp cho lại hộ chiếu mới mẻ là 200.000 đồng.

Tuy nhiên, nút phí này đã và đang được rời 20% bám theo quy quyết định bên trên Thông tư 44/2023/TT-BTC, ví dụ coi bên trên trên đây.

Ai không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu?

Căn cứ bên trên khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC đem quy quyết định về tình huống không cần thiết phải đóng góp lệ phí cấp cho hộ chiếu như sau:

Các tình huống được không tính tiền, lệ phí
Miễn lệ phí cấp cho hộ chiếu đối với: Người nước ta ở quốc tế đem đưa ra quyết định trục xuất vì thế văn phiên bản của phòng ban đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu; người nước ta ở quốc tế cần về nước bám theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu và những tình huống vì như thế nguyên nhân nhân đạo.

Như vậy, những tình huống không cần thiết phải đóng góp chi phí cấp cho hộ chiếu gồm:

- Những người nước ta ở quốc tế đem đưa ra quyết định trục xuất vì thế văn phiên bản của phòng ban đem thẩm quyền nước thường trực tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu;

- Người nước ta ở quốc tế cần về nước bám theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác quốc tế về sự việc nhận quay về công dân tuy nhiên không tồn tại hộ chiếu

- Những tình huống vì như thế nguyên nhân nhân đạo.

Khi nào là thì hộ chiếu tiếp tục không còn hạn?

Căn cứ bên trên Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cư của công dân nước ta 2019 quy quyết định về thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cư như sau:

Thời hạn của sách vở và giấy tờ xuất nhập cảnh
1. Hộ chiếu nước ngoài kí thác, hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm; rất có thể được gia hạn một lượt không thực sự 03 năm.
2. Thời hạn của hộ chiếu phổ thông được quy quyết định như sau:
a) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn;
b) Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi tác đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn;
c) Hộ chiếu phổ thông cấp cho bám theo giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.
3. Giấy thông hành đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.

Theo cơ, hộ chiếu hết hạn sử dung Khi không còn thời hạn của từng loại hộ chiếu, ví dụ như sau:

- Hộ chiếu nước ngoài kí thác và hộ chiếu công vụ đem thời hạn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

Xem thêm: bị mất ngủ phải làm sao

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người kể từ đầy đủ 14 tuổi tác trở lên trên đem thời hạn 10 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho cho tất cả những người ko đầy đủ 14 tuổi tác đem thời hạn 05 năm và ko được gia hạn.

- Hộ chiếu phổ thông cấp cho bám theo giấy tờ thủ tục rút gọn gàng đem thời hạn không thực sự 12 mon và ko được gia hạn.