thủ tục làm lại giấy khai sinh

- Nếu lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ thẳng, người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh nộp làm hồ sơ ĐK lại khai sinh bên trên Sở phận một cửa ngõ của Ủy Ban Nhân Dân cung cấp xã sở hữu thẩm quyền; nộp lệ phí nếu như nằm trong tình huống nên nộp lệ phí ĐK lại khai sinh; nộp phí cung cấp bạn dạng sao Giấy khai sinh nếu như sở hữu đòi hỏi cung cấp bạn dạng sao Giấy khai sinh.

- Nếu lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến, người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh truy vấn Cổng cty công vương quốc hoặc Cổng cty công cung cấp tỉnh, ĐK thông tin tài khoản (nếu chưa tồn tại tài khoản), xác thực người tiêu dùng theo phía dẫn, singin nhập khối hệ thống, xác lập trúng Ủy ban dân chúng cung cấp xã sở hữu thẩm quyền.

Bạn đang xem: thủ tục làm lại giấy khai sinh

Người sở hữu đòi hỏi ĐK lại khai sinh trực tuyến cung ứng vấn đề theo dõi biểu kiểu năng lượng điện tử tương tác ĐK lại khai sinh (cung cung cấp bên trên Cổng cty công), thi công kèm cặp bạn dạng chụp hoặc bạn dạng sao năng lượng điện tử những sách vở và giấy tờ, tư liệu theo dõi quy định; nộp phí, lệ phí trải qua tính năng giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc bằng phương pháp thức không giống theo dõi quy quyết định pháp lý, ngừng việc nộp làm hồ sơ.

- Cán cỗ tiêu thụ làm hồ sơ bên trên Sở phận một cửa ngõ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá tính đúng đắn, rất đầy đủ, thống nhất, hợp thức của làm hồ sơ.

(i) Trường thích hợp làm hồ sơ rất đầy đủ, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ, sở hữu Phiếu hứa hẹn, trả thành phẩm cho tất cả những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi ngay lập tức Phiếu hứa hẹn, trả thành phẩm qua loa thư năng lượng điện tử hoặc gửi tin nhắn nhắn hứa hẹn trả thành phẩm qua loa Smartphone địa hình cho tất cả những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến), mặt khác đem làm hồ sơ nhằm công chức thực hiện công tác làm việc hộ tịch xử lý.

- Sau khi tiêu thụ làm hồ sơ theo như hình thức nộp thẳng, cán cỗ tiêu thụ làm hồ sơ bên trên Sở phận một cửa ngõ tiến hành số hóa (sao chụp, đem trở thành tư liệu năng lượng điện tử bên trên khối hệ thống vấn đề, hạ tầng dữ liệu) và ký số nhập tư liệu, làm hồ sơ giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu đang được số hóa theo dõi quy quyết định.

(ii) Trường thích hợp làm hồ sơ gần đầy đầy đủ, hợp thức thì sở hữu thông tin cho tất cả những người đòi hỏi bổ sung cập nhật, đầy đủ làm hồ sơ, nêu rõ rệt loại sách vở và giấy tờ, nội dung cần thiết bổ sung cập nhật nhằm người dân có đòi hỏi bổ sung cập nhật, đầy đủ. Sau khi làm hồ sơ được bổ sung cập nhật, tiến hành lại bước (i);

(iii) Nếu người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh ko bổ sung cập nhật, đầy đủ được làm hồ sơ thì report Trưởng phần tử tiêu thụ làm hồ sơ sở hữu văn bạn dạng kể từ chối giải quyết và xử lý đòi hỏi ĐK lại khai sinh.

- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra làm hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp thức của những vấn đề nhập làm hồ sơ, sách vở và giấy tờ, tư liệu tự tình nhân cầu nộp, xuất trình hoặc thi công kèm).

+ Trường thích hợp làm hồ sơ cần thiết bổ sung cập nhật, đầy đủ hoặc ko đầy đủ ĐK giải quyết và xử lý, nên kể từ chối thì gửi thông tin về biểu hiện làm hồ sơ cho tới Sở phận một cửa ngõ nhằm thông tin cho tất cả những người nộp làm hồ sơ – tiến hành lại bước (ii) hoặc (iii);

+ Trường thích hợp rất cần phải đánh giá, xác minh thực hiện rõ rệt hoặc tự nguyên vẹn nhân không giống tuy nhiên ko thể trả thành phẩm trúng thời hạn vẫn hứa hẹn thì công chức thực hiện công tác làm việc hộ tịch lập Phiếu van nài lỗi và hứa hẹn lại ngày trả thành phẩm, nhập tê liệt nêu rõ rệt nguyên do chậm chạp trả thành phẩm và thời hạn hứa hẹn trả thành phẩm, đem Sở phận một cửa ngõ nhằm trả cho tất cả những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tiếp), hoặc gửi Phiếu van nài lỗi và hứa hẹn lại ngày trả thành phẩm qua loa thư năng lượng điện tử hoặc gửi tin nhắn nhắn qua loa Smartphone địa hình cho tất cả những người sở hữu đòi hỏi (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn mẫu mã nộp làm hồ sơ trực tuyến).

Trường thích hợp việc ĐK lại khai sinh được tiến hành bên trên Ủy ban dân chúng cung cấp xã ko nên điểm ĐK khai sinh trước đó thì công chức tư pháp - hộ tịch report Chủ tịch Ủy ban dân chúng cung cấp xã sở hữu văn bạn dạng ý kiến đề xuất Ủy ban dân chúng cung cấp xã điểm ĐK khai sinh trước đó đánh giá, xác minh về sự lưu lưu giữ tuột hộ tịch.

Sau khi cảm nhận được văn bạn dạng ý kiến đề xuất, Ủy ban dân chúng điểm vẫn ĐK khai sinh trước đó tổ chức đánh giá, xác minh và vấn đáp vì thế văn bạn dạng về sự còn lưu lưu giữ hoặc ko lưu giữ vị tuột hộ tịch.

Xem thêm: sữa tắm lưu hương lâu

Trường thích hợp sách vở và giấy tờ của tình nhân cầu ĐK lại khai sinh không tồn tại vấn đề minh chứng mối quan hệ phụ thân, u, con cái thì phòng ban ĐK hộ tịch sở hữu văn bạn dạng ý kiến đề xuất phòng ban công an sở hữu thẩm quyền xác minh. Trường thích hợp phòng ban công an vấn đáp không tồn tại vấn đề thì phòng ban ĐK hộ tịch cho tất cả những người đòi hỏi ĐK lại khai sinh lập văn bạn dạng cam kết về vấn đề của phụ thân, u và xác lập nội dung khai sinh theo dõi văn bạn dạng cam kết.

Sau khi cảm nhận được thành phẩm xác minh về sự không hề lưu giữ vị Sổ hộ tịch bên trên điểm vẫn ĐK khai sinh hoặc sau thời hạn đôi mươi ngày Tính từ lúc ngày gửi văn bạn dạng đòi hỏi xác minh tuy nhiên không sở hữu và nhận được văn bạn dạng vấn đáp, nếu như thấy việc ĐK lại khai sinh đúng đắn, trúng quy quyết định pháp lý, làm hồ sơ rất đầy đủ, hợp thức, trúng quy quyết định, tình huống tiêu thụ làm hồ sơ ĐK lại khai sinh theo như hình thức thẳng, thì công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành việc ghi nhập Sổ ĐK khai sinh, update vấn đề ĐK lại khai sinh và lưu đầu tiên bên trên Phần mượt ĐK, quản lý và vận hành hộ tịch năng lượng điện tử sử dụng công cộng.

Trường thích hợp tiêu thụ làm hồ sơ ĐK lại khai sinh theo như hình thức trực tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu kiểu Giấy khai sinh năng lượng điện tử với vấn đề rất đầy đủ cho tất cả những người đòi hỏi qua loa thư năng lượng điện tử hoặc vũ trang số.

Người đòi hỏi sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá tính đúng đắn, rất đầy đủ của những vấn đề bên trên biểu kiểu Giấy khai sinh năng lượng điện tử và xác nhận (tối nhiều một ngày).

Nếu người dân có đòi hỏi xác nhận vấn đề vẫn thống nhất, rất đầy đủ hoặc không tồn tại phản hồi sau thời hạn đòi hỏi thì công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành việc ghi nội dung nhập Sổ ĐK khai sinh, update vấn đề ĐK khai sinh và lưu đầu tiên bên trên Phần mượt ĐK, quản lý và vận hành hộ tịch năng lượng điện tử sử dụng công cộng.

- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân ký, đem đến Sở phận một cửa ngõ nhằm trả thành phẩm cho tất cả những người sở hữu đòi hỏi.

- Người sở hữu đòi hỏi ĐK lại khai sinh đánh giá vấn đề bên trên Giấy khai sinh, nhập Sổ ĐK khai sinh và ký thương hiệu nhập Sổ ĐK khai sinh, nhận Giấy khai sinh.

Bao gồm

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Tờ khai ĐK lại khai sinh theo dõi kiểu, nhập tê liệt sở hữu cam kết của tình nhân cầu về sự vẫn nộp đầy đủ những sách vở và giấy tờ hiện nay sở hữu (nếu người dân có đòi hỏi lựa lựa chọn nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tiếp); 14. TK ĐK lại khai sinh.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Mẫu hộ tịch năng lượng điện tử tương tác ĐK lại khai sinh 14 Đăng ký lại khai sinh.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Người sở hữu đòi hỏi ĐK lại khai sinh tiến hành việc nộp/xuất trình (theo mẫu mã trực tiếp) hoặc chuyển vận lên (theo mẫu mã trực tuyến) những sách vở và giấy tờ sau: Bản chính: 0 - Bản sao: 0

* Giấy tờ nên nộp:

Xem thêm: thi đại học mấy môn

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao toàn cỗ làm hồ sơ, sách vở và giấy tờ của tình nhân cầu hoặc làm hồ sơ, sách vở và giấy tờ, tư liệu không giống nhập tê liệt sở hữu vấn đề tương quan cho tới nội dung khai sinh, gồm: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Bản sao Giấy khai sinh tự phòng ban sở hữu thẩm quyền của nước Việt Nam cung cấp hợp thức (bản sao được xác nhận kể từ bạn dạng chủ yếu, bạn dạng sao được cung cấp kể từ Sổ ĐK khai sinh); Bản chủ yếu hoặc bạn dạng sao sách vở và giấy tờ có mức giá trị thay cho thế Giấy khai sinh được cung cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Trường thích hợp tình nhân cầu không tồn tại sách vở và giấy tờ nêu bên trên thì nên nộp bạn dạng sao sách vở và giấy tờ tự phòng ban, tổ chức triển khai sở hữu thẩm quyền của nước Việt Nam cung cấp hợp thức như: Giấy minh chứng dân chúng, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; sách vở và giấy tờ minh chứng về điểm cư trú; phẳng phiu chất lượng tốt nghiệp, Giấy ghi nhận, Chứng chỉ, Học bạ, làm hồ sơ học hành tự phòng ban sở hữu thẩm quyền cung cấp hoặc xác nhận; sách vở và giấy tờ không giống sở hữu vấn đề về chúng ta, chữ đệm, thương hiệu, ngày, mon, năm sinh của cá thể. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Người đòi hỏi ĐK khai sinh sở hữu trách cứ nhiệm nộp rất đầy đủ bạn dạng sao những sách vở và giấy tờ nêu bên trên (nếu có) và nên cam kết vẫn nộp đầy đủ những sách vở và giấy tờ bản thân có; phụ trách, hệ ngược của việc cam kết ko trúng thực sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Trường thích hợp tình nhân cầu ĐK lại khai sinh là cán cỗ, công chức, viên chức, người đang được công tác làm việc nhập lực lượng vũ trang thì nên sở hữu văn bạn dạng xác nhận của Thủ trưởng phòng ban, đơn vị chức năng về sự những nội dung khai sinh của những người tê liệt bao gồm chúng ta, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, mon, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; mối quan hệ phụ thân - con cái, u - con cái phù phù hợp với làm hồ sơ tự phòng ban, đơn vị chức năng đang được quản lý và vận hành. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Văn bạn dạng ủy quyền theo dõi quy quyết định của pháp lý nhập tình huống ủy quyền tiến hành việc ĐK lại khai sinh. Trường thích hợp người được ủy quyền là ông, bà, phụ thân, u, con cái, bà xã, ông xã, anh, chị, em ruột của những người ủy quyền thì văn bạn dạng ủy quyền ko nên xác nhận. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

* Giấy tờ nên xuất trình:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh dân chúng hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở và giấy tờ không giống sở hữu dán hình ảnh và vấn đề cá thể tự phòng ban sở hữu thẩm quyền cung cấp, còn độ quý hiếm dùng nhằm minh chứng về nhân thân thích của người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh. Trường thích hợp những vấn đề cá thể trong những sách vở và giấy tờ này vẫn sở hữu nhập CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được khối hệ thống điền tự động hóa thì ko nên chuyển vận lên (theo mẫu mã trực tuyến). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Giấy tờ có mức giá trị minh chứng vấn đề về trú ngụ nhập tình huống phòng ban ĐK hộ tịch ko thể khai quật được vấn đề về điểm trú ngụ của công dân theo dõi những cách thức quy quyết định bên trên khoản 2 Điều 14 Nghị quyết định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của nhà nước. Trường thích hợp những vấn đề về sách vở và giấy tờ minh chứng điểm trú ngụ đang được khai quật kể từ Trung tâm tài liệu vương quốc về người ở vì thế những cách thức này thì người dân có đòi hỏi ko nên xuất trình (theo mẫu mã trực tiếp) hoặc chuyển vận lên (theo mẫu mã trực tuyến). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường thích hợp gửi làm hồ sơ qua loa khối hệ thống bưu chủ yếu thì nên gửi tất nhiên bạn dạng sao sở hữu xác nhận những sách vở và giấy tờ nên xuất trình nêu bên trên. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

* Lưu ý:

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đối với sách vở và giấy tờ nộp, xuất trình nếu như tình nhân cầu nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tiếp: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Đối với sách vở và giấy tờ xuất trình khi ĐK hộ tịch, người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh với vấn đề nhập tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại vấn đề nhằm lưu nhập làm hồ sơ và trả lại cho tất cả những người xuất trình, ko được đòi hỏi nộp bạn dạng sao hoặc bạn dạng chụp sách vở và giấy tờ tê liệt. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người đòi hỏi ĐK hộ tịch rất có thể nộp bạn dạng sao xác nhận kể từ bạn dạng chủ yếu hoặc bạn dạng sao được cung cấp kể từ tuột gốc hoặc bạn dạng chụp tất nhiên bạn dạng chủ yếu sách vở và giấy tờ nhằm so sánh. Trường thích hợp tình nhân cầu nộp bạn dạng chụp tất nhiên bạn dạng chủ yếu sách vở và giấy tờ thì người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh bạn dạng chụp với bạn dạng chủ yếu và ký xác nhận, ko được đòi hỏi người chuồn ĐK nộp bạn dạng sao sách vở và giấy tờ tê liệt. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm tiêu thụ trúng, đầy đủ làm hồ sơ ĐK hộ tịch theo dõi quy quyết định của pháp lý hộ tịch, ko được đòi hỏi người ĐK hộ tịch nộp thêm thắt sách vở và giấy tờ tuy nhiên pháp lý hộ tịch ko quy quyết định nên nộp. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Đối với sách vở và giấy tờ gửi tất nhiên nếu như tình nhân cầu nộp làm hồ sơ theo như hình thức trực tuyến: Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Bản chụp những sách vở và giấy tờ gửi tất nhiên làm hồ sơ ĐK lại khai sinh trực tuyến nên bảo đảm an toàn rõ rệt, rất đầy đủ, trọn vẹn về nội dung, là bạn dạng chụp sử dụng máy hình ảnh, Smartphone hoặc được chụp, được quét tước vì thế vũ trang năng lượng điện tử, kể từ sách vở và giấy tờ được cung cấp hợp thức, còn độ quý hiếm sử dụng; trong trường hợp là sách vở và giấy tờ tự phòng ban sở hữu thẩm quyền quốc tế cung cấp thì nên được hợp lí hóa lãnh sự, dịch quý phái giờ đồng hồ Việt theo dõi quy quyết định, trừ tình huống được miễn hợp lí hóa lãnh sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Trường thích hợp sách vở và giấy tờ, tư liệu nên gửi kèm cặp nhập làm hồ sơ ĐK lại khai sinh trực tuyến vẫn sở hữu bạn dạng sao năng lượng điện tử hoặc vẫn sở hữu bạn dạng năng lượng điện tử sách vở và giấy tờ hộ tịch thì tình nhân cầu được dùng bạn dạng năng lượng điện tử này. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
+ Khi cho tới phòng ban ĐK hộ tịch nhận thành phẩm (Giấy khai sinh/bản sao Giấy khai sinh), người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh nên xuất trình sách vở và giấy tờ tuỳ thân thích, nộp những sách vở và giấy tờ là bộ phận làm hồ sơ ĐK lại khai sinh theo dõi quy quyết định pháp lý hộ tịch. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
Trường thích hợp người dân có đòi hỏi ĐK lại khai sinh ko cung ứng được sách vở và giấy tờ nêu bên trên theo dõi quy quyết định hoặc sách vở và giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, thay thế sửa chữa, thực hiện fake thì phòng ban ĐK hộ tịch sở hữu thẩm quyền diệt quăng quật thành phẩm ĐK lại khai sinh. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
- Trường thích hợp được chấp nhận tình nhân cầu ĐK hộ tịch lập văn bạn dạng cam kết về nội dung đòi hỏi ĐK hộ tịch thì phòng ban ĐK hộ tịch nên phân tích và lý giải rõ rệt cho tất cả những người lập văn bạn dạng cam kết về trách cứ nhiệm, hệ ngược pháp luật của việc cam kết ko trúng thực sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0
Cơ quan liêu ĐK hộ tịch kể từ chối giải quyết và xử lý hoặc ý kiến đề xuất phòng ban sở hữu thẩm quyền diệt quăng quật thành phẩm ĐK hộ tịch, nếu như sở hữu hạ tầng xác lập nội dung cam kết ko trúng thực sự. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

- Việc khai sinh đang được ĐK bên trên phòng ban sở hữu thẩm quyền của nước Việt Nam trước thời gian ngày 01/01/2016 tuy nhiên Sổ ĐK khai sinh và bạn dạng chủ yếu Giấy khai sinh đều bị mất mặt.
- Người sở hữu đòi hỏi còn sinh sống bên trên thời gian đòi hỏi ĐK lại.