trà xanh có tác dụng gì

Không chỉ mất ứng dụng thực hiện đồ uống, lá trà xanh rờn còn chứa được nhiều bộ phận đem tác trị dịch và tăng mạnh sức khỏe, hùn khung hình trở thành mạnh mẽ rộng lớn.