tu vi bách vạn thông

KHÂM THIÊN GIÁM

Tử vi miếu ở tía cung Sửu, Ngọ, Mùi, ko ưa nhì cung Thìn Tuất.

Bạn đang xem: tu vi bách vạn thông

Tử vi thuộc âm thổ, là Bắc Đẩu chủ tinh ma. Trong 14 chính diệu của Đẩu Số, nó là lãnh đạo của các sao, do đó Cổ nhân gọi là “đế diệu”, ví với hoàng đế. Do ví với hoàng đế, nên Tử vi có đặc tính như sau:

1. Có khí sang trọng, tài năng chỉ huy, với tư thế của những người đi ra mệnh lệnh. Tài năng chỉ huy với trả mĩ hoặc không? Mệnh mệnh lệnh với đúng chuẩn hoặc không? thì rất cần phải coi Tử vi ở cung vị nào là, và hội phù hợp với những sao ở tam phương tứ chủ yếu cát hung đi ra sao mới mẻ ấn định được.

2. Có lực điều giải, tức là xuất sắc kiểm soát và thực hiện thay cho thay đổi. Cho nên, Tử vi rất có thể kiềm chế những sao hung hãn như Hỏa tinh ma, Linh tinh ma, Kình dương, Đà la, Địa ko, Địa kiếp, Hóa Kị. Nhưng lại ko tránh khỏi tác động của ám tinh ma Cự môn. Bởi vì như thế, nhà vua tuy rằng rất có thể nhiếp phục được triều thần, tuy nhiên lại dễ dàng quí nghe câu nói. sàm tấu, Cự môn tương tự nịnh hót thần hoặc sàm tấu, rất có thể tạo ra tác động tới việc thể hiện thanh thế của Tử vi.

3. Có lực tương khắc và chế ngự, là rằng so với nhì sao Thất sát và Phá quân. Phá quân tương tự tướng mạo soái ở ngoài trận địa, không sở hữu và nhận khẩu lệnh của quân vương vãi, tuy nhiên không tồn tại Thất sát thì làm thế nào tâu báo với Tử vi. Nhưng, "Tử vi Phá quân" đồng cung, cũng rất có thể biến chuyển lực hủy hoại của Phá quân trở thành lực khai sáng sủa.

4. Có lực đối đầu, đặc trưng đối thủ cạnh tranh càng mạnh thì đấu trí của Tử vi càng mạnh. Nếu như hội phù hợp với những sao với sự trợ hỗ trợ cho lực đối đầu như Thiên phủ, Thiên tướng mạo, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì Tử vi càng rất khó nhượng cỗ, tương tự bậc quân vương vãi lấy xã tắc thực hiện trọng.

5. Có lòng tự trọng, tuy nhiên còn tồn tại tính cơ hội mạnh mẽ và uy lực, tương tự nhà vua chắc chắn nên lưu giữ sự uy nghiêm của phiên bản thân thuộc. Cho nên, về tính chất cơ hội thông thường với thể hiện tự động cao tự động đại, thiện ác tùy tâm. Nếu Tử vi hội chiếu với sát tinh ma tuy nhiên không tồn tại sao cát, thì dễ dàng khích động theo đuổi kiểu: thương thì mang đến sinh sống, ghét bỏ thì mang đến bị tiêu diệt. Nhưng Lúc ở nhập nghịch ngợm cảnh, Tử vi lại rất có thể giấu quanh nỗi cực trong tâm địa, ko Chịu đựng biểu lộ.

Vì Tử vi là “đế diệu”, do đó vô cùng ưa trăm quan lại đứng chầu (bách quan lại triều củng), vô cùng kị quân thần xa xăm lánh (tại dã cô quân). Bách quan lại và triều thần, là chỉ những sao Tả phụ, Hữu nhảy, Văn xương, Văn khúc, Tam bầu, Bát tọa, Ân quan lại, Thiên quý, Lộc tồn, Thiên mã, Thiên khôi, Thiên việt. Tuy Tử vi cũng ưa Thiên phủ, Thiên tướng mạo triều củng, vẫn ko bằng phương pháp "Bách quan lại triều củng". Cho nên Tử vi đóng ở cung Mệnh, được "Bách quan lại triều củng" thì rất có thể đại phú đại quý. Còn được cơ hội "Phủ Tướng triều viên" thì đơn giản cơ hội viên ko thấp, nếu như chỉ đem đặc điểm của Tử vi nhằm đẩy mạnh tuy nhiên thôi, thì ko chắc hẳn rất có thể phú quý.

Nếu không tồn tại "trăm quan lại đứng chầu", tuy nhiên là "quần thần xa xăm lánh", nếu như như trong cả "Phủ Tướng triều viên" cũng không tồn tại được phương pháp này, thế thì, tương tự vị vua cô độc điểm hoang dại (tại dã cô quân). Lúc này Tử vi sẽ sở hữu thể hiện ứng xử thiếu hụt hòa hợp ý, đó là vì thế sự cao quý của nhà vua, chính vì thế không giống với tư tưởng của những người thông thường.

Sao Tử vi ở nhập tình cảnh "Tại dã cô quân", lại gặp gỡ Địa ko, Địa Kiếp và tứ sát, thì chỉ phù hợp đẩy mạnh tư tưởng siêu bay. Cho nên cổ nhân nhận định rằng tình huống này phù hợp thực hiện tăng nhân, đạo sĩ. Nhưng ở thời văn minh, rất có thể trở nên tân tiến trở thành hero với tư tưởng đặc trưng. Nếu gặp gỡ được Tham lương y, Thiên tài, hoặc Liêm trinh bạch, thì với tài năng là thẩm mỹ và nghệ thuật gia hoặc mái ấm design.

Nhưng nếu như Tử vi nhập hoàn cảnh "tại dã cô quân" lại gặp gỡ những sao Sát, sao Không, còn tương hội với Thái âm, thì ngược lại, tư tưởng siêu bay sẽ không còn đẩy mạnh. Do tác động của Thái âm, tiếp tục trở thành người hý lộng thủ đoạn, quí giở mánh khóe.

Ngoại trừ tam phương tứ chủ yếu, Tử vi còn Chịu đựng tác động của nhì cung ở phía trái và ở bên phải, Tử vi vô cùng ưa Tả phụ Hữu nhảy giáp cung, tiếp theo là Văn xương và Văn khúc giáp cung.

Nếu gặp gỡ nên Hỏa tinh ma và Linh tinh ma giáp cung, hoặc Kình dương và Đà la giáp cung, thì Tử vi với tài năng phát triển thành bạo chúa, tức là đẩy mạnh toàn cỗ đặc thù xấu xí của Tử vi.

TỬ VI TINH BÍ CẤP

Tử vi độc tọa

Tử vi độc tọa, ở Tý ko bằng ở Ngọ, bởi vì Lúc Tử vi ở Ngọ là nhập miếu, tài lãnh đạo và lực điều hòa chế hóa đều lớn rộng lớn Lúc độc tọa ở Tý, vì vậy tài địa và tài phú cũng đều rộng lớn hẳn.

Tử vi độc tọa, ngoài việc ưa “bách quan lại triều củng” đi ra, còn ưa Tả phụ, Hữu bật giáp cung mệnh, Văn xương, Văn khúc giáp cung mệnh, Lòng trì, Phượng các giáp cung mệnh, thảy đều làm tăng khí thế và giảm bớt vất vả mang đến Tử vi.

Nếu là “tại dã cô quân”, còn gặp các sao “Không”, như Thiên ko, Địa ko, thì thích hợp làm người truy tìm đạo lý, thành nhân vật tôn giáo, cũng có thể trở thành nhân vật lãnh đạo. Gặp Hóa cái, tín ngưỡng tôn giáo càng sâu sắc, rộng lớn nữa còn thích tìm hiểu ngầm sự việc thần bí.

Tử vi độc tọa mà gặp đủ các sao Phụ, Tá, Sát, Hóa, thì cần phải xét coi các sao cát hung nhiều hoặc ít thế nào, sức mạnh của chúng đi ra sao, để định tốt xấu. Thông thường, phần lớn trường hợp đều chủ về có lý tưởng cao tuy nhiên sức mạnh hành động ko đủ, cần phải dùng Hậu thiên để bổ cứu mang đến những nỗ lực thực hiện lý tưởng của sao Tử vi.

Nếu như ko có Cát tinh ma hội hợp mà chỉ gặp Sát tinh ma, thì dễ cảm thấy “có tài mà ko gặp thời”, nên làm việc ở lĩnh vực marketing thương mại. Chỉ cần Sát tinh ma nhập miếu, mà Sát tinh ma ko nhiều, thì vẫn có thể hoạt động nhập lĩnh vực marketing thương mại mà trở nên giầu có. Tốt nhất là được Hóa Lộc hoặc Lộc tồn hội hợp, dễ giầu có mà còn thêm địa vị nhập xã hội, nhất là, càng dễ phát triển nhập giới thương nghiệp. Nếu theo đuổi lĩnh vực chính trị, văn hóa, giáo dục, thì trái lại, sẽ gặp nhiều trắc trở bất đắc chí.

Sát tinh ma nặng, thông thường đều chủ về bất hòa, giành giật chấp thị phi. Nhất là gặp phải Kình dương lạc hãm, càng chủ về kiện tụng, hoặc phải phẫu thuật ngoại khoa.

Tử vi độc tọa, cũng ưa Hóa Quyền và Hóa Khoa. Khi Hóa Quyền có thể làm tăng năng lực lãnh đạo và sức cạnh giành giật, Lúc Hóa Khoa thì có danh tiếng, rộng lớn nữa, theo đuổi ngành nghiên cứu học thuật để dung hợp các thuyết mà sáng tạo đi ra cái mới; tuy nhiên đều khiến mang đến mệnh tạo tăng mạnh tính chủ quan lại, khó tiếp thu ý kiến của người khác.

Trường hợp Tử vi chỉ gặp một nhì sao Sát Kị, thì lại chủ về dễ nghe lời nói xấu, dèm trộn, thị phi.

Phàm Tử vi độc tọa, cung đối diện ắt sẽ gặp Tham lương y chủ về hiếu sắc, có thêm thắt các sao đào hoa hội hợp thì càng nặng, nếu chỉ hội hợp với Thiên hình thì chủ về tự biết kềm chế, gặp Đà la cũng có thể tự kềm chế.

Trong đại hạn hoặc lưu niên, gặp Tử vi độc tọa tại cung Hạn, cần phải xét kỹ các sao hội hợp để định cát hung. Gặp Cát tinh ma thì chức vị thăng tiến, thương vụ phát triển, phúc lộc đều hậu hỷ; nếu gặp Hung tinh ma Địa ko, Địa kiếp, sao Hao (Đại hao), thì chủ về kinh tế khó khăn hoặc phá tài; có Sát tinh ma tương hội chủ về bất hòa, giành giật chấp, nhập làm ăn dẫn tới đình trệ, nhập chức vụ bị giáng chức hoặc bị truất phế.

Tử vi và Phá quân đồng cung

Tử vi ở Sửu hoặc Mùi luôn luôn trực tiếp có Phá quân đồng độ. Đây là kết cấu tinh ma hệ rất có lực khai sáng. Phá quân vốn liếng là chiến tướng mạo tiền phong, được Tử vi thay cho cương tinh chỉnh và điều khiển, lực hủy hoại của Phá quân vì vậy tuy nhiên được cắt giảm, mức độ phát minh ngược lại tiếp tục tăng. Tuy đời người ko tránh khỏi vất vả gian ngoan khổ, tuy nhiên nhờ tài năng chỉ huy, với tính quyết đoán, nên cũng mái ấm về trải qua quýt vất vả tuy nhiên với trở thành tựu.

Nhưng, khi Phá quân Hóa Quyền tiếp tục thực hiện tăng đặc thù dịch chuyển của Phá quân, chính vì thế tuy nhiên đời người càng thêm thắt biến động thay cho thay đổi. Nếu với Tả phụ Hữu nhảy hội hợp ý, rất có thể cắt giảm vất vả; nếu như gặp gỡ tứ Sát, thì chỉ phù hợp thao tác làm việc nhập nghành nghề dịch vụ marketing thương nghiệp, và rất cần phải lưu ý đặc thù phát minh khuôn mẫu mới mẻ nhập marketing.

Nếu Phá quân Hóa Lộc, bên cạnh đó với việc khai sáng sủa là thời cơ mò mẫm chi phí, làm cho sinh hoạt vật hóa học được đủ đầy, nhằm bù đậy điệm những vất vả đang được trải qua quýt. Nhưng như thế, bên cạnh đó tình yêu cũng gặp gỡ nhiều trường hợp phiền hà khó khăn xử, không chỉ có vậy, tiếp tục làm cho mệnh tạo ra thiên về trải nghiệm nhục dục. Bởi vì như thế thời điểm này tiếp tục gặp gỡ Liêm trinh bạch và Tham lương y đồng phỏng ở Tị (hoặc ở Hợi), vì thế hội với Phá quân Hóa Lộc tuy nhiên đẩy mạnh tính năng.

Bất kể Phá quân Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, cũng mái ấm về làm cho mệnh tạo ra phát triển thành phú quý, tuy nhiên nếu như bên cạnh đó hội phù hợp với những sao Sát Hình Kị, thì tuy rằng giầu với đủ đầy, tuy nhiên lại dễ dàng chuốc tai tiếng thị phi. Gặp Kình dương, Thiên Hình, Hóa Kị, còn dễ dàng vướng nhập giành giật chấp khiếu nại tụng, phù hợp theo đuổi binh nghiệp hoặc ngành pháp lý.

Tinh hệ “Tử vi Phá quân” mái ấm về dịch chuyển, vì thế nhập marketing thực hiện ăn, rất cần phải lưu ý Lúc thời cơ cho tới bất thần, không chỉ có vậy, với tài năng tiếp tục bên cạnh đó marketing nhì tía lãnh vực với tương quan cùng nhau, hoặc nằm trong 1 thời điểm nên giải quyết và xử lý nhì tía việc. Nếu là nhân viên cấp dưới thực hiện mướn, thì mái ấm về kiêm ngành, kiêm chức, hoặc thực hiện tăng ca, tuy nhiên chắc chắn tiếp tục 1 mình đảm trách cứ việc làm.

“Tử vi Phá quân” đóng góp ở cung mệnh, là kẻ trực tiếp thắn, tuy nhiên nếu như gặp gỡ Hoa khuôn mẫu, thì phù hợp phân tích tôn giáo hoặc triết học tập.

Có điều, vì thế mệnh tạo ra hoặc toan lo suy nghĩ ngợi vì nhiều dịch chuyển thay cho đổi, lại xét thấy Thiên phủ ở cung Phúc đức mái ấm về toan lo chu đáo, nên những lúc gặp gỡ những sao Sát, sao Không, tiếp tục thể hiện tính tự động tư ích kỷ. Cổ nhân nói: "Tử vi Phá quân, thực hiện tôi thần bất trung, thực hiện con cái bất hiếu" (Tử vi Phá quân, vi thần bất trung, vi tử bất hiếu), còn nói: "Tử vi Phá quân tuy nhiên không tồn tại Tả Hữu đồng cung, là phường quan lại lại hung ác" (Tử Phá đồng cung vô Tả Hữu, vô cát diệu, tàn tệ tư lại chi đồ), tức là đang được chỉ ra rằng phiên bản tính tự động tư ích kỷ và khuynh phía hoặc toan lo suy nghĩ ngợi của mệnh tạo ra. Nhưng chỉ cần phải có Cát tinh ma hội hợp ý, thì các tính cơ hội ko lành lặn này tiếp tục tách nhẹ nhõm, thậm chí là chi phí trừ.

Đại hạn hoặc Lưu niên tuy nhiên gặp gỡ “Tử vi Phá quân” đồng phỏng, mái ấm về "khứ cựu canh tân" (bỏ cũ nhằm thay đổi mới). Được Cát tinh ma hội hợp ý, đương nhiên dịch chuyển tiếp tục cát lợi. Nếu gặp gỡ Sát tinh ma, thì nên tâm lý kỹ, ko được vội vàng thay cho thay đổi. Nếu Sát tinh ma và Cát tinh ma đều sở hữu, thì nên coi cho tới vận hạn sau với cát hay là không để đưa ra quyết định thực hiện hoặc ngừng.

Tử vi và Thiên phủ đồng cung

Hai sao Tử vi và Thiên phủ đồng độ ở Dần hoặc ở Thân. Sao Tử vi là chủ tinh ma của Bắc Đẩu, tính thích hợp khai sáng. Thiên phủ là chủ tinh ma của Nam Đẩu, tính lợi về bảo thủ. Cho nên những lúc nhì chủ tinh ma gặp nhau, ko những xung đột “một núi ko thể có nhì cọp”, mà tính chất còn kềm chế lẫn nhau, như vậy sẽ khó mà phát huy tác dụng. Thông thường, chỉ chủ về cao quý, thậm chí có tài năng phát triển thành tự sùng bái mình. Kết cấu tinh ma hệ kiểu này, rất nên theo đuổi sự nghiệp giáo dục, làm công chức cũng được, tránh việc theo đuổi nghiệp marketing, nếu ko, sẽ có phản ứng sai lầm, hành động ko mạng lại hiệu quả tốt mang đến bản thân thuộc, thường đánh mất cơ hội, hoặc khéo quá mà thành vụng.

Khi “Tử vi Thiên phủ” đồng cung, nếu Tử vi Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, thì vầng hào quang quẻ của Tử vi càng lớn, khí quý phái càng lớn. Nếu Thiên phủ Hóa Khoa thì chỉ có khuynh hướng giữ uy tín, coi trọng lời hứa, tuy nhiên sẽ quá khiêm cung hiền lành, thiếu năng lực lãnh đạo và khai sáng mọi thứ từ thực tế.

Kết cấu tinh ma hệ kiểu này, rất nên gặp cách “Lộc Mã giao phó trì” đến hội hợp, chủ về phú quý tuy nhiên toàn; kế đến là cách “Lộc văn củng mệnh”, tức có Lộc tồn hoặc Hóa lộc và Văn xương, Văn khúc hội hợp, cũng chủ về phú quý; kế đó nữa là các phụ diệu – tá diệu hội hợp và hội chiếu, chủ về quý mà ko chủ về giầu có.

Nếu các sao Phụ diệu, Tá diệu ko hội hợp, mà có tứ Sát Kình dương, Đà la, Hỏa tinh ma, Linh tinh ma, trái lại, sẽ chủ về mặt mũi ngoài thì tỏ đi ra trung thành mà phía bên trong thì gian ngoan trá, phần nhiều hoặc tráo trở thị phi. Nếu gặp sao Không, hoặc Không vong, là người tầm thường, cô độc, kiếm sống qua quýt ngày.

Nữ mệnh có “Tử vi Thiên phủ”, nếu Tham lương y của cung Phúc đức hội hợp với các sao đào hoa Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên diêu, Hàm trì, thì rất nên coi trọng sinh hoạt tình cảm. Nếu cung Mệnh có các sao Sát Hình tụ tập, thì có thể làm kế thất, hoặc vì thế quá tự sùng bái mình mà suốt đời ko kết hít.

Cung mệnh của đại hạn, hoặc cung mệnh của lưu niên gặp “Tử vi Thiên phủ” thì cát lợi rộng lớn sánh với gặp ở cung mệnh vẹn toàn cục, chủ về được quý nhân trợ lực, dễ phát đột ngột. Nếu gặp Thiên khôi, Thiên việt, hoặc lưu Khôi, lưu Việt thì nhờ có thay cho đổi mệnh lệnh, hoặc điểm làm việc thay cho đổi chính sách cũng phất lên đột ngột. Trong làm ăn phần nhiều ko ước mà bỗng nhiên gặp may.

Tử vi và Tham lương y đồng cung

“Tử vi Tham lang” đồng độ ở Mão hoặc ở Dậu, cổ nhân gọi cách này là “”Đào hoa phạm chủ”, mang đến rằng chủ về dâm loạn. Cho nên gặp tinh ma hệ “Tử vi Tham lang” đồng cung, rất kỵ gặp thêm thắt các sao đào hoa Hồng loan, Thiên hỷ, Hàm trì, Đại hao, Thiên diêu, Mộc dục, nếu ko, chủ về bản thân thuộc dễ mất kềm chế ko tự chủ được trước sức hấp dẫn của người khác giới. Nếu gặp thêm thắt Sát tinh ma sẽ gặp họa vì sắc đẹp. Cho dù ko gặp Sát tinh ma cũng vẫn bị hình ảnh hưởng đến con cái đường sự nghiệp.

Nếu Tử vi Hóa Quyền, được “bách quan lại triều củng”, tương đương như thiên tử phong lưu ở thời thái bình, chủ về phú quý nhiều tình. Tử vi Hóa Khoa gặp Cát tinh ma tuy rằng có danh tiếng, tuy nhiên vẫn thiên nặng về nhục dục và ham muốn vật chất.

Nếu Tham lương y Hóa Lộc, chủ về giao phó tế thù tạc nhiều, thiên nặng về ham muốn vật chất, tuy nhiên lại có tài vận khô hanh thông. Tham lương y Hóa Quyền, ham muốn vật chất cũng nặng, tuy nhiên phải trải qua quýt cạnh giành giật mới có được thành tựu. Tham lương y Hóa Kị, tuy rằng giảm sắc thái đào hoa, tuy nhiên tài năng và tài nghệ lại rất khó phát huy và phát triển, những ham muốn vật chất khó toại nguyện.

Tử vi đồng độ với Tham lương y, ưa gặp Tả phụ, Hữu bật đồng cung, mà ko ưa Văn xương, Văn khúc. Nếu gặp Văn xương Văn khúc đồng cung, thì khuynh hướng hấp dẫn người khác giới càng lớn, đồng thời còn chú trọng trang điểm trải chuốt về biểu hiện hình thức bề ngoài hoàn mỹ, do đó hành sự “giả nhiều mà thực ít”. Nếu gặp Tả phụ và Văn xương, hoặc Hữu bật và Văn khúc giáp cung Mệnh, thì trái lại, sẽ dễ phát huy tài chí, sự nghiệp có thành tựu. Cổ nhân nói: “Tả Hữu Xương Khúc giáp chế”, theo đuổi bí truyền của Trung Châu phái, trên đây là cách nói “giao quẹt nhau mà giáp cung mệnh”, bởi vì tinh ma hệ “Tử vi Tham lang” vĩnh viễn ko có tài năng “Tả Hữu giáp mệnh”.

“Tử vi Tham lang” mà gặp Sát tinh ma, chỉ nên hoạt động nhập lĩnh vực marketing thương mại, tuy nhiên Sát tinh ma nặng cũng có thị phi, giành giật chấp. Nếu lại gặp sao Không và Hoa cái, trái lại, sẽ sinh nhai bằng nghiệp hoạt động tôn giáo.

Nữ mệnh có “Tử vi Tham lang”, gặp đào hoa và Sát tinh ma, dễ rơi vào chốn phong trần. Kị nhất là gặp sao Kình dương, Lúc các sao đào hoa tụ tập, thì nguy hại rơi vào chốn phong trần càng lớn, đồng thời cũng vì vậy mà ham muốn vật chất có khuynh hướng trụy lạc. Khi cung mệnh an tại Dậu, phải mượn tinh ma hệ “Tử vi Tham lang” ở Mão để an cung, thì càng cần phải chú ý.

Cung mệnh của lưu niên, hoặc cung mệnh của đại hạn mà gặp tinh ma hệ Tử vi Tham lương y, tính chất đào hoa sẽ nhẹ rộng lớn Lúc gặp ở cung mệnh vẹn toàn cục. Thông thường, nếu hội hợp với các Cát tinh ma chủ về ít có sự biến động thay cho đổi tuy nhiên lại khó tiến bộ, nếu hội hợp với các Sát tinh ma mà ko gặp các sao Hình Kị thì lại có thể tiến bộ. Còn Lúc các Sát tinh ma hội tụ lại gặp thêm thắt các sao Hình Kị, chủ về vì sắc mà phá tài, chuốc họa, hoặc vì thù tạc mà chuốc điều tiếng thị phi.

Tử vi và Thiên tướng đồng cung

“Tử vi Thiên tướng” đồng độ ở Thìn hoặc ở Tuất, biết rằng Tử vi là đế diệu, Thiên tướng là sao “ấn”, thoạt nhìn có vẻ là một kết cấu rất lý tưởng, tuy nhiên Lúc nhì sao này đồng cung, thì lại vì Phá quân ở cung đối diện xung chiếu mà thay cho đổi tính chất. Đây là một ví dụ, mà Trung Châu phái coi trọng đặc tính của toàn bộ kết cấu các tinh ma hệ nhập mệnh bàn.

Tinh hệ “Tử vi Thiên tướng” rất ưa được Lộc tồn hội chiếu, có thể giầu có, tuy nhiên thành kiến chủ quan lại cực nặng, mà còn thích giành giật quyền, nên dễ bị nhiều người ko chấp nhận mà tạo ra áp lực chèn ép, nặng rộng lớn còn bị loại bỏ. Nếu ko có Lộc tồn và Tử vi Hóa Quyền, thì tính thích giành giật quyền càng diễn biến kịch liệt; nếu ko có Lộc tồn mà Tử vi Hóa Khoa, tính thích giành giật quyền tuy rằng có giảm, tuy nhiên lòng tự tôn và trọng danh dự càng nặng nề, dễ bị người tao úy tránh.

Nếu tinh ma hệ “Tử vi Tham lang” ko gặp cát hóa Lộc Quyền Khoa, thì tinh ma hệ này ưa được “bách quan lại triều củng”, ko ưa các sao Sát Kị hội hợp. Nếu được Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc hội chiếu, thì sự nghiệp có thể thành tựu, tính tình ôn hòa nhân hậu chủ về kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo. Nhưng vì hình ảnh hưởng của Phá quân ở cung đối diện xung chiếu, nên nhập đời người ắt phải trải qua quýt một lần sóng gió, trắc trở.

Nếu ko gặp Cát tinh ma, mà có tứ Sát hội hợp, thì lấy trường hợp Kình dương, Đà la là khá tốt, thích hợp hoạt động nhập lĩnh vực thương mại. Nếu gặp Hỏa tinh ma Linh tinh ma, vì thế Tử vi phải hao phí sức lực hóa giải nên gia tăng vất vả, gian ngoan khổ. Giả dụ như gặp Hỏa tinh ma, Linh tinh ma, mà còn gặp thêm thắt Địa ko, Địa kiếp, Thiên Hình, chủ về gặp bất hạnh, tinh ma thần bị kích thích mạnh, hoặc mắc bệnh tim. Phàm tinh ma hệ Tử vi Thiên tướng thủ mệnh, dù ko gặp Sát tinh ma, cũng nên chú ý sức khỏe tim mạch, nên siêng sóc sức khỏe tinh ma thần.

Nếu có nhiều Sát tinh ma hội hợp, chủ về phát triển một cách thời gian nhanh chóng rồi suy sụp cũng rất thời gian nhanh chóng, có những ứng xử biểu hiện vô tình vô nghĩa. Nếu có thêm thắt Cát tinh ma tương hội, chủ về đời người trải qua quýt nhiều sóng gió trắc trở, cuộc đời có bước ngoặt đặc biệt, hoặc gặp bất hạnh bất ngờ. Nhưng nhập ngẫu nhiên vô tình vẫn có biểu hiện vô tình lạnh nhạt.

Nữ mệnh gặp tinh ma hệ “Tử vi Thiên tướng”, cần chú ý quan hoài đến sinh hoạt tình cảm, đồng thời phải lưu ý đến đặc tính “vô tình vô nghĩa” của tinh ma hệ này mà biết tự mình kềm chế bản thân thuộc, thì mới được hưởng cuộc sống an lành, song nhập tình yêu thương ắt khó tránh được cảnh sóng to tát gió lớn.

Cung mệnh của lưu niên, hoặc cung mệnh của đại hạn có tinh ma hệ Tử vi Thiên thướng, nếu gặp các sao Sát Kị, ắt sẽ bị nhiều trở ngại rồi sinh lòng thay cho đổi, như hòng muốn thay cho đổi việc làm tuy nhiên lại ko được. Gặp Cát tinh ma thì vận hạn thuận lợi toại ý, sự nghiệp có thành tựu.

Tử vi và Thất sát đồng cung

Tử vi và Thất sát đồng độ ở Tị hoặc Hợi. Tử vi là đế diệu, Thất sát là tướng tinh ma, nhì sao này mà đồng cung, có uy thế không người nào sánh bì được. Cho nên chủ về giầu tính khai sáng, rộng lớn nữa, còn thêm tư tưởng độc đáo.

Thông thường, tinh ma hệ “Tử vi Thất sát” có thể coi là tượng trưng mang đến quyền lực, do đó Tử vi tránh việc Hóa Quyền, vì Lúc Tử vi Hóa Quyền chủ về có lòng ham muốn quyền lực quá cao, có biểu hiện “khí bá đạo”, khiến mang đến cộng đồng làm việc xa xăm gần rất khó chấp nhận.

Tinh hệ “Tử vi Thất sát” rất cần các Cát tinh ma hội chiếu. Như có Tử phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, Lộc tồn, Thiên mã hội hợp, Lúc được những Cát tinh ma này hội hợp, thì tính cương dũng của Thất sát có đất dụng võ, trên đây là cái gọi là “hóa sát làm quyền” của cách cục này. Nhưng, giả dụ ko có những Cát tinh ma hội chiếu, thì cách cục này tương đương như “anh hùng thảo dã biến thành giặc cướp”, khó tránh khỏi có những biểu hiện “tàn nhẫn bá đạo”, chủ về phát triển lên một cách thời gian nhanh chóng, rồi suy sụp cũng rất thời gian nhanh chóng.

Nếu như ko có những Cát tinh ma, mà còn thêm Sát tinh ma hội hợp, thì khó tránh được “hình thương, khắc hại”.

Nữ mệnh gặp tinh ma hệ “Tử vi Thất sát”, nếu gặp Sát tinh ma, tuy rằng có cơ hội thay cho đổi tuy nhiên lại khó được như ý nguyện. Nếu có Cát tinh ma tụ hội thì phải chấp nhận trải qua quýt sự biến động thay cho đổi, thì mới có được ích lợi.

Sao Tử vi - Toàn thư

Thuộc tính âm khí và dương khí 5 hành của sao Tử vi là âm thổ, là Bắc Đẩu Đế tọa, trung tâm của những vì như thế sao, hóa khí là tôn quý mái ấm cung Quan lộc. Tại số chuyên nghiệp quản ngại về chức tước đoạt và bổng lộc, với tài năng giải ách (tiêu trừ tai ương, biến chuyển hung trở thành cát), kéo dãn tuổi tác lâu (nếu vận hạn gặp gỡ được Tử vi thì rất có thể giữ lại được bình an, gia tăng phỏng chất lượng lành), với tài năng chế hóa (có tài năng chế phục và hóa giải hung tính của những sát tinh), với sức khỏe bao dong chở che, xuất lúc này cung nào là cũng đều có tài năng tạo ra phúc trừ tai, chi phí trừ từng hung kinh hoảng.

Tử vi tuy rằng là sao Đế Tọa vị thế cao quý, tuy nhiên lại tránh việc đứng 1 mình chẳng không giống gì vị vua cô độc bên trên ngai rồng vàng, thiếu hụt tôi hiền lành trợ chung dễ dàng trở thành độc đoán chuyên nghiệp quyền, khiến cho gian ngoan thần xấu xa quá cơ, kẻ bên dưới mạn thượng, nên khó khăn đẩy mạnh được uy thế tuy nhiên dễ dàng giảm sút, tài năng năng tuy nhiên không tồn tại đất diễn, hoặc sử dụng loài kiến giải nghiệp dư nhằm chỉ huy người có tính chuyên nghiệp.

Tử vi ưa Tả phụ Hữu nhảy phò tá, gặp gỡ Thiên tướng mạo, Văn xương, Vũ khúc tùy tùng, gặp gỡ Thiên khôi Thiên việt truyền mệnh lệnh, gặp gỡ Thái dương Thái âm phân chức, gặp gỡ Lộc tồn Thiên mã nhằm quản ngại tước đoạt vị, gặp gỡ Thiên phủ làm chủ kho báu. Nếu được những Cát tinh ma bên trên đồng cung, hoặc ở bên trên cung tam phương tứ chủ yếu ứng chiếu cho nhau, sẽ tạo nên trở thành cơ hội Quần thần khánh hội là cơ hội rất tuyệt. Uy lực của Tử vi rất có thể tương khắc và chế ngự Hỏa tinh ma Linh tinh ma trở thành thiện, rất có thể giáng Thất sát thực hiện quyền. Khi Tử vi gặp gỡ hung tinh ma, tuy rằng hóa cát tuy nhiên vô đạo.

Sao Tử vi (cực) ở bên trên cung Ly (ngọ), không biến thành sát tinh ma xung đập là cơ hội Cực phía Ly minh vị thế phú quý cho tới mặt hàng công khanh. Hai sao đế là Tử vi và Thiên phủ nếu như đồng cung, hoặc bên trên cung đối nhau chầu về cung Mệnh là cơ hội Tử Phủ đồng cung mái ấm về một đời giầu với. Nếu Tử vi hoặc Thiên phủ miếu vượng ở bên trên cung Mệnh, tam phương tứ chủ yếu lại gặp gỡ cát tinh ma là cơ hội Tử Phủ triều viên tước đoạt lộc đầy đủ.

Ca quyết:

Tử vi vẹn toàn nằm trong thổ, Quan lộc cung mái ấm tinh

Hữu tướng mạo vi hữu dụng, vô tướng mạo vi cô quân

Chư cung giai giáng phúc, ngộ hung phúc tự động thân

Văn xương trừng trị khoa giáp, Văn khúc thụ hoàng ân

Tăng đạo hữu sư hiệu, hoan lạc phỏng xuân thu

Chúng tinh ma giai củng chiếu, vi lai hiệp công bình

Xem thêm: 27/2 là ngày gì

Nữ nhân hội Đế tọa, ngộ cát sự quý nhân

Nhược dữ móc hoa hội, phiêu lãng lạc phong trần

Kình dương Hỏa Linh tụ, demo thiết cẩu thâu quân

Tam phương hữu cát củng, phương tác quý nhân bình

Nhược trả vô Phụ Bật, chư ác nằm trong khí lăng

Đế vi vô đạo mái ấm, khảo cứu vãn yếu đuối chi nhân.

SAO TỬ VI TỌA THỦ CUNG MỆNH

Dung mạo và tính cách

Người với sao Tử vi tọa thủ bên trên cung Mệnh, thông thường với sắc mặt mũi mầu vàng tía, người to tát to tát, tướng mạo mại hiền lành hậu điềm đạm, ánh nhìn nhập và sáng sủa. Mệnh nam giới thì vai rộng lớn sống lưng dày, cứng rắn uy nghiêm; mệnh nữ giới thì hiền hậu thanh tú, phúng phính đãy đà, thư thả sang trọng.

Tính cơ hội liêm chủ yếu ngay thật, trung hậu ngay thẳng, phía bên ngoài rắn rỏi phía bên trong yếu đuối mượt, với lòng tự động trọng tự động ái, tâm địa hiền lành, với lòng nhân hậu hoặc suy nghĩ cho những người không giống, với khí hóa học cao quý, với tính kiêu ngạo, quí rành mạch rõ nét. Có ý thức trách cứ nhiệm, quí hư hỏng vinh, nhiều ngờ, thiếu hụt ý kiến, thoải mái tự tin xuất sắc biện luận lại thông thường hiếu thắng, tâm địa khá hẹp hòi, quí sở hữu, dễ dàng thao tác làm việc theo đuổi cảm tính tùy nằm trong nhập ước muốn phiên bản thân thuộc. thông thường tự động cảm nhận thấy tủi thân thuộc tuy nhiên dễ dàng tự động tìm tới buồn phiền. Thông minh học tập rộng lớn, năng lượng quản lý và vận hành tài chủ yếu xuất sắc, với tài năng chỉ huy. Làm việc chuyên cần, năng nổ quí cầu toàn.

Nữ giới với sao Tử vi nhập nhập cung Mệnh, ngoài với chi phí đồ vật còn tồn tại dung mạo xinh đẹp nhất, domain authority dẻ mềm mượt, khí thái đoan trang, được dạy dỗ chất lượng, là khuôn mẫu người phụ nữ giới bà xã đảm u hiền lành điển hình nổi bật. Đa phần đã đạt được người một nửa bạn đời với vị thế cao nhập xã hội, hưởng trọn cuộc sống đời thường hành phúc về cả vật hóa học lẫn lộn ý thức. Nếu gặp gỡ thêm thắt cát tinh ma là kẻ bà xã chung ck, nuôi con cái xuất sắc.

Suy đoán mệnh lý

Tử vi + 3

Thất sát = 0

Tử vi + 4

Tử vi + 4

Phá quân + 3

Tử vi + 3

Thiên phủ + 2

Tử vi + 2

Thiên tướng mạo + 2

   

Tử vi + 3

Tham lương y + 1

Tử vi + 3

Tham lương y + 1

   

Tử vi + 2

Thiên tướng mạo + 2

Tử vi + 3

Thiên phủ + 4

Tử vi + 4

Phá quân + 3

Tử vi = 0

Tử vi + 3

Thất sát = 0

Độ sáng sủa của sao Tử vi tọa thủ 12 cung

Chữ số nhập bảng biểu thị phỏng sáng sủa của sao Thiên phủ.

Mối mối quan hệ của bọn chúng như sau:

- Miếu = + 4

- Vượng = + 3

- Địa = + 2

- Lợi = + 1

- Bình hòa = 0

- Không đắc địa = - 1

- Hãm địa = - 2

Sao Tử vi tuy rằng là Đế tọa phú quý, với khí thể duy nhất, quyền uy cao ngất, là chúa tể của những sao, tuy nhiên Lúc tọa thủ bên trên cung Mệnh thì ko chắc chắn là thể hiện tại phú quý vinh hoa, còn nên đánh giá cát - hung của những sao nhập cung và những cung sát bên, cung đối lập, và cung tam phương hội phù hợp với cung này.

Sao Tử vi ko phù hợp tọa thủ 1 mình. Khi Tử vi đơn thủ độc tọa 1 mình, thì cũng như vị vua đơn độc không tồn tại hiền lành thần phò tá, lại thao tác làm việc không tồn tại ý kiến, thông thường gò bó nhập vỏ quấn cao quý, dễ dẫn đến gian ngoan thần xấu xa thực hiện kinh hoảng, dễ dàng độc đoán chuyên nghiệp quyền, về ý thức ko tách ngoài cô độc, còn nếu không biết biến chuyển thông thì khó khăn tách ngoài gặp gỡ trở lo ngại tai ương.

Người với sao Tử vi tọa thủ ở cung Mệnh, quí người không giống thu nhận chủ ý của phiên bản thân thuộc, quí đi ra mệnh lệnh, thông thường thể hiện đề nghị cho những người không giống, dễ dàng với xích mích. Do sao Tử vi với khuynh phía giữ lại vị thế cao quý của tôi, luôn luôn kỳ vọng được người không giống tôn trọng và quá nhận, chính vì thế cá tính thông thường kiên ấn định, yên cầu khuôn mẫu "tôi" không hề nhỏ, thực hiện bất kể việc gì thường rất trang nghiêm, với tài năng nâng cấp tăng trưởng, bên cạnh đó với tính cầu toàn, quí thể hiện tại phô biểu diễn mặt mũi chất lượng đẹp nhất của phiên bản thân thuộc ra bên ngoài, luôn luôn kỳ vọng nhập tài năng nỗ lực nhập sau này của những người dân xung xung quanh, nhằm thể hiện tại tầm quan trọng vị chúa tể, nên thông thường tự động duy nhất quyền uy ở một góc nhìn nào là cơ. Sau Lúc nên danh, vớ nối tiếp xác minh khuôn mẫu "tôi", nếu như chuyên nghiệp về trí thức hoặc chuyên môn đặc trưng, lấy thực trạng đột đập, bên cạnh đó biết thu nhận chủ ý của bằng hữu, giữ lại phiên bản năng với lòng tò mò và hiếu kỳ với ngẫu nhiên vấn đề nào là, vớ với vận may được hiển đạt rộng lớn, còn nếu không, tiếp tục dễ dàng theo đuổi khuynh phía hư hỏng danh.

Sao Tử vi hợp ý nhất lúc đạt thêm 6 cát tinh ma phò tá, cũng phù hợp với cát tinh ma như Thiên phủ, Thiên tướng mạo, Thái dương, Thái âm, Lộc tồn, Thiên mã, hoặc gặp gỡ được sự tương hỗ nhập và một cung, như thế mới mẻ rất có thể đẩy mạnh được uy thế chân chủ yếu của Đế tinh ma.

Suy đoán cát - hung của sao Tử vi tọa thủ cung Mệnh, cũng nên bên cạnh đó đánh giá Tam bầu, nếu như cung vị của sao Tử vi là "trung thai", thì trước nó một cung là "thượng thai", sau nó một cung là "hạ thai". Các sao Tham bầu đều là Cát tinh ma của miếu, vượng, thì từng việc khô hanh thông. Nếu những sao của Tam bầu đều là Hung tinh ma rớt vào thế hãm địa thì từng việc không giống như ý.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Xem thêm: uống nước có giảm cân không