vỏ bưởi có tác dụng gì

Bưởi được nghe biết là 1 loại đồ ăn nhiều đủ chất và Vitamin. Nhưng phần lớn quý khách đều chỉ quan hoài cho tới phần múi bòng bên phía trong không nhiều người hiểu rằng kết quả tới từ phần vỏ bòng.