Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

Hệ phát thanh dân tộc VOV4 trực thuộc Đài phát thanh Việt Nam, chương trình quốc gia được phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số nhằm phục vụ các thính giả là đồng bảo Việt Nam dân tộc thiểu số.

Các chương trình chính

  • Thời sự tổng hợp tiếng Thái
  • Thời sự tổng hợp tiếng Mông
  • Thời sự tổng hợp tiếng Dao
  • Thời sự tổng hợp tiếng Khmer

Liên hệ

58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận