VOV 5 English

Stream

Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

VOV5 English là một trong những kênh đầu tiên của Dịch vụ VOV5 hải ngoại, bắt đầu phát sóng vào ngày 7 tháng 9 năm 1945. Từ năm 1998, các chương trình tiếng Anh đã chính thức được phát trên FM cho cộng đồng nước ngoài tại Việt Nam và khán giả trong nước.

Các chương trình chính

  • News and Current Affairs
  • Economy
  • Discovery Vietnam
  • Doctor at home
  • Food Delight
  • Culture Rendezvous
  • Colorful Vietnam-Vietnam’s 54 Ethnic Groups
  • Learning English on Radio,
  • Learning Vietnamese

Liên hệ

45 Ba Trieu Street, Hà Nội, Việt Nam
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận