Nghe đài, chọn các đài yêu thích của bạn và tìm chúng ở đây. Bắt đầu ngay trên trang chủ!

Mô tả

VOV5 là chương trình phát thanh đối ngoại trực thuộc Đài tiếng Nói Việt Nam. VOV5 có các chương trình phát thanh bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Lào, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và tiếng Việt dành cho kiều bào.

Các chương trình chính

  • Khách mời của VOV
  • Dạy tiếng Việt
  • Chính sách pháp luật
  • Hương vị quê nhà
  • Người Việt muôn phương

Liên hệ

45 Ba Trieu Street Hà Nội, Việt Nam
Xem thêm Rút gọn

Tất cả các bình luận